Et politisk mordforsøg i Venstre

6. januar 2021, 12.52

Bente Lysgaard Mikkelsen. Foto: PR-foto

VENSTRE Heldigvis er det ikke ofte, jeg er vidne til et politisk mordforsøg. Det sker dog lige nu.

Det er skændigt og skræmmende, det der foregår i partiet Venstre i øjeblikket. Jeg kan dog konstatere, at loyaliteten overfor Venstres vælgere ikke er tilstede fra Jakob Elleman-Jensens side.

Det er helt tydeligt, at Inger Støjbergs modstandere i partiet igennem længere tid har planlagt dette komplot og blot ventet på en given anledning til at skille sig af med hende.

Formanden JEJ kommunikerer forskelligt til henholdsvis almindelige Venstremedlemmer og forretningsudvalg om noget så væsentlig som en advokatvurdering. En vurdering som konkluderer, »at det er langtfra givet, at der kan fældes dom over Inger Støjberg i en rigsretssag«.

Det er illoyalt.

Denne konklusion var udeladt i skrivelsen til Venstremedlemmerne.

Jakob Elleman-Jensen fremstår ikke som en værdig formand for oppositionens største parti.

Hans udtalelse om illoyalitet fra Inger Støjbergs side kan vendes 180 grader.

Hvor var JEJ’s opbakning til politi-forliget, da blandt andet Inger Støjberg forhandlede til det sidste. Argumentet for at forlade forhandlingen var en papirtynd forklaring om, at det ville blive dyrere at være dansker.

Hvor er JEJ’s opbakning til minkbranchen om at få udbetalt erstatning for grundlovsstridig nedlæggelse af et helt landbrugserhverv/minkavl.

MeToo-bevægelsen havde brug for et opråb, således at det hele ikke skulle kamme over og overse de virkelige problemer med sexchikane.

Desuden forstår jeg ikke, at JEJ uden videre kan acceptere, at diverse konventioner står over dansk lovgivning. Hvilket Instrukskommissionen imidlertid har sanktioneret via dens domfældelse af Inger Støjberg.

By-Venstre har overtaget et gammelt landbrugsparti, hvilket er tragisk med en sådan todeling af det politiske landskab.

Ikke nok med at det er et tab for den »landlige« del af Danmark, men jeg mangler en oppositionspolitiker, som har en folkelig appel til netop denne vælgerskare.

Denne folkelige appel har Inger Støjberg. Inger Støjberg er i mine øjne tilsyneladende en af de bedste politikere til at give statsministeren modspil.

Inger Støjberg står fast ved de holdninger, hun blev valgt på med et overdådigt valgresultat.

Det har vist sig, at Jakob Elleman-Jensen ikke er i stand til at levere det, mange Venstre-vælgere udenfor de store byer havde forventet af en formand for et gammelt landbrugsparti, hvis dagsorden nu er overtaget af »by folket«.

Det er pinligt, at JEJ har undladt at informere om forbeholdet i en eventuel rigsretssag overfor medlemmerne - det er det, der står tilbage om indtrykket af en Venstreformand.

Hvem er det nu, der er illoyal.