Herning, et socialpolitisk fyrtårn

18. oktober 2019, 13.06

Klaus Majner Nielsen. Foto: Privatfoto

FYRTÅRN Det netop vedtagne budgetforlig, vil jeg vove at påstå, er et stjerneskud af de helt store på den politiske scene.

Herning Kommune spiller på alle baner. Forstået på den måde at kulturen står skarpt, de store events er helt fremme, nye skoler til 200 millioner kroner startes, når andre til samme beløb afsluttes, klimaet får sit eget hus, de ældre får flere plejehjem, skolerne og de mindste børn bevilges flere penge, miljøet og flere cykelstier tilgodeses.

Men nu kommer den socialpolitiske side. Bevillingerne til de aller svageste i Herning Kommune øges kraftigt. Alene med hele 29 millioner kroner til handicap og psykiatri. Der er tilbud om akuthjælp på Skovlyset med højtuddannet psykiatrisk personale til at tage imod, hvis man har det psykisk dårligt, og det døgnet rundt.

Det er der ikke mange kommuner, der har. Det er i forliget også besluttet at etablere et sundhedshus for de hjemløse alkoholikere, narkomaner og andre.

Det er et kæmpe socialpolitisk fremskridt.

Endelig er jeg så glad for, at det har vist sig, at godt samarbejde mellem organisationer, forvaltning, og politikere kan give store resultater. Vi i Sind Herning kan nu se resultatet af et godt samarbejde. Jeg har selv været politiker, så jeg kender spillet og ved, at det er ganske sjældent, at en organisation, eksempelvis Sind, bliver nævnt i budgetteksten tre gange. Det gør vi denne gang.

Vi får penge til korsang for sindslidende i et fantastisk samarbejde med den Jydske Sangskole, som er helt exceptionelt dygtige til at tage vare på også svage elever. Her får vi 50.000 kroner i tre år.

I Sind Herning har vi også et ønske om at arrangere et PsykiatriFolkemøde. Det har vi fået 400.000 kroner til.

Det er meget vigtigt, når man skal videre til fonde. Allerede på mandag har vi første møde med en fond. Det bliver stort og i stil med Himmelske dage. Tænk sig, at vi i Herning kommer til at sætte psykisk sygdom på både land- og verdenskortet.

Endelig står der noget om en stor nyskabelse, som ikke er set før, hvor vi kommer til at lave et fælleskab med såkaldt raske mennesker, psykisk syge, arbejdsplads, rådgivning og skole i et. Det kommer vi virkelig til at fortælle mere om senere.

Så siger man fra forskellig side, at Herning kun er til snob: EM og VM. Nej kære borgere, Herning Kommunes borgmester er i den grad til socialpolitik, hvis man vil.

Det er nemlig vigtigt, at det lige skal med. Jeg forstår udmærket, at organisationer, der blot siger, at alt er noget møg, ikke kommer langt. Derimod hvis man vælger konstruktiv kritik og samarbejde, så kommer man langt.

Til sidst vil jeg foreslå Herning Kommune at indkalde alle socialpolitiske organisationer til en temadag eller ligefrem en konference, hvor man drøfter og finder 10 socialpolitiske pejlemærker for de næste fem år i Herning Kommune. Vi deltager i Sind gerne i planlægningen af en sådan.

Der er med dette budgetforlig taget så flotte initativer, at tiden er moden til at se fremad og ikke bare kritisere ansvarsløst. Tak til alle budgetforligspartier. Herning er blevet et socialpolitisk fyrtårn, lad det vokse.