Den nye affaldsordning: Sludder Lone Børlum

22. februar 2021, 10.36

De nye skraldespande. Foto: Henrik Ole Jensen

AFFALD Jeg har med interesse læst dine bemærkninger om den nye affaldsordning (læs Lone Børlums indlæg her)

I forhold til den gamle ordning kan jeg ikke have mit affald i de dertil egnede rum. Det tager cirka 14 dage at fylde rummet til plast, metal og drikkekartoner, og der tømmes månedligt. Det skal siges, at jeg betalte ekstra for en stor beholder i den gamle ordning.

Jeg er helt med på kildesortering og har forsøgt at få mere lagerplads. Beskeden var, at det kan jeg godt, men til 1400 kroner årligt og kun til restaffald. Det ville der ikke være meget kildesortering i, og lur mig om ikke skraldemændene bliver bedt om at kigge ned i restaffaldet, og jeg så ville få en bemærkning om forholdet, hvis jeg bare ukritisk smed plastic og drikkekartoner deri.

Det er ikke restaffald, vi har mest af i husstanden.

Jeg har personligt løst problemet ved, at plastic, der ikke kan presses sammen, bliver lagt i en særskilt skraldespand, som jeg selv har købt ved en skrothandler, og som jeg selv kører på genbrugspladsen og tømmer efter behov. Så kan vi lige klare det.

Få nu kigget på ordningen igen og lyt til folkets røst.

Læs også
Nye affaldsbeholdere: Plasten tager al pladsen i skralderen
+Abonnement