Årsnøgletal for byretterne i 2019: Høj arbejdsmoral og lavt sygefravær i Herning

Nøgletallene for 2019 viser, at Retten i Herning ligger højt på næsten samtlige punkter sammenlignet med landets øvrige byretter

25. juni 2020, 05.31

Retspræsident Steen Friis Nielsen står i spidsen for en effektiv byret med lavtsygefravær og høj produktivitet blandt medarbejderne. Foto: Flemming Hansen

HERNING Retten i Herning ligger helt i top på en række parametre, når man sammenligner landets 24 byretter for året 2019.

Det gælder blandt andet, når man ser på byretternes produktivitet og sygefravær, viser tal fra Domstolsstyrelsen.

- Vi performer på højeste niveau, og det får borgerne noget ud af. De kan være trygge ved, at Re...