Byrådsarbejdet har overrasket positivt

26. august 2021, 13.48

Bruno Hansen. Foto: Pr-foto

KOMMUNALVALG Efter snart fire år i Herning Byråd er jeg positivt overrasket - byrådsarbejdet har overgået alle mine bedste forventninger. Det betyder, at jeg både har lyst og energi til arbejdet i den kommende byrådsperiode.

Jeg er forberedt med tanker og ideer omkring både fastholdelse og ny udvikling af den kommune, jeg holder af. Det er mit håb, at vælgerne vil give mig opbakning til fire år mere, når vi kommer frem til Byrådsvalget 16. november. Det vil jeg være meget taknemlig for!

De første fire år har givet mig meget stor indsigt i det offentlige system, hvor det primært er kommunerne, der er den udførende enhed i det danske, politiske system. Sammenlignet med en virksomhed, er det kommunerne, der står for driften af virksomheden. Hvor Folketinget mere kan sammenlignes med bestyrelsen, hvor rammerne og den politiske retning udstikkes.

Det at være i driften passer mig rigtigt fint. Det er politik tæt på den enkelte borger. Her føler jeg, at vi kan påvirke beslutningerne og gøre en forskel for både kommunen som helhed, men også for den enkelte borger. Det har været en ære i min første byrådsperiode at sidde med i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Det svarer til at være med i ledelsen af en virksomhed, hvor alle større beslutninger træffes i dette, øverste byrådsudvalg. Det har været motiverende i den forløbne periode, at have været valgt til at være med, når de store beslutninger har skullet tages og indstilles til godkendelse i byrådet.

Sygehuset i Gødstrup er en sag, der vil sætte sig meget store spor. Gevinsten med Hernings næststørste arbejdsplads er sikret. Cirka 4000 ansatte på sygehuset og mange følgeforretninger, der er vanskelige at sætte tal på. Sygehusets placering i Gødstrup er for mig den vigtigste begivenhed for Herning i 100 år.

Der har været andre store sager til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget de seneste fire år. Jeg er specielt stolt af, at vi investerede 15 millioner kroner i NIDO, som er og bliver et afgørende forskningscenter i Danmark indenfor velfærdssygdomme.

Projektudvikling af sygehusgrunden og salget af de første to boligetaper til en samlet pris 137,6 millioner kroner. Det betyder, at kommunens købspris på 136 millioner kroner for grunden til Region Midt allerede er tjent hjem igen. Det har således alene været et udlæg for Herning Kommune. Herudover har vi fortsat ca. 25 % tilbage af grunden, som endnu ikke er solgt eller disponeret over.

Vores gode befolkningstilvækst har ligeledes været noget, jeg har glædet mig meget over. Det har som konsekvens, at grundsalget i Herning Kommune har solgt flere grunde end vore trenabokommuner tilsammen. Det synes jeg, at vi kan være stolte af.

Erhvervsudviklingen har ligeledes været en fornøjelse at følge de seneste fire år. Der er flyttet rigtigt mange virksomheder til Herning. Flere har samlet deres aktiviteter i større enheder. Her er valget i mange tilfælde faldet på Herning. Den liste er allerede lang og må gerne blive endnu længere ...

Der er også sager, som ikke er gået så godt. Herning Kommune faldt fra en andenplads til en sjetteplads i Erhvervs-klima undersøgelsen foretaget af Dansk Industri. Det kan godt være, at en sjetteplads ud af 98 kommuner er pænt, men det er ikke tilfredsstillende. Ikast-Brande Kommune kan år efter år indtage førstepladsen, så vi skal have fundet løsninger, så vi kan vende tilbage i top tre. På sigt skal vi også til at tage kampen op med vore gode naboer omkring førstepladsen. Det gør vi alene ved at foretage nogle justeringer i vores mindset og ikke mindst eksekvering af vore erhvervssager.

Jeg er det, man kalder sportstosset. Det vil sige glad for al slags sport. Jeg har været med som frivillig i idrætten i mere end 35 år. Det er således svært at komme udenom den glæde og betydning, som afvikling af ishockey VM i 2018 fik for Herning Kommune, og at vi kan se frem til endnu et ishockey VM i 2025. Det er stort, at den internationale ishockeyunion har valgt Herning til afvikling af to mesterskaber med kun syv års mellemrum. Det er vist aldrig sket tidligere ...

FCM har i min førte byrådsperiode vundet mesterskabet to gange ud af deres i alt tre mesterskaber. Det kan jeg ikke tage æren for, men jeg vil gerne konstatere, at vores topsport har meget stor værdi for udviklingen af Herning, som en attraktiv by/kommune indenfor erhverv, uddannelse og bosætning. Jeg glæder mig til at følge FCM i bestræbelserne på at blive en top 50 klub i Europa.

Succes i FCM har afsmittende betydning for Hernings udvikling - og denne »win-win« situation glæder et stort fodboldhjerte.

Sporten i Herning Kommune og tiltrækning af store sportsbegivenheder til Herning er noget, jeg sætter højt på min politiske dagsorden. Det er en af vækstfaktorerne i Herning.

Det er ikke kun store sager, som interesserer mig. Når vi for eksempel fjerner et faldefærdigt hus i Albæk, fordi ingen ønsker at købe huset, og vi får ryddet grunden og sælger denne videre til naboen for 1 krone - ja, så har vi hjulpet et af vore mindste samfund med deres største udfordring. Jeg har det godt med, at vi tænker hele vejen rundt i kommunen, frem for kun at beskæftige os med de store sager.

Når jeg gerne vil genvælges og fortsætte mit politiske arbejde i Herning Byråd skyldes det, at der er rigtigt mange spændende opgaver, som jeg gerne vil være med til at løse.

Herning Kommune har potentiale - og samtidigt vil jeg gerne, at vi i skiller os ud på nye områder. Et af disse områder er en god erhvervsudvikling og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft.

Vi skal ligeledes finde nye veje og skabe forbedret livskvalitet for kommunens svageste borgere. Ældreområdet og de udfordringer, der følger med som konsekvens af, at gennemsnitslevealderen bliver højere. Flere får behov for behandling og pasning - det vil jeg gerne, at vi politisk sætter en god dagsorden for i Herning Kommune.

Glæden ved at være i byrådet og deltage i udviklingen af Herning har overgået mine forventninger. Jeg vil gerne tage ansvar fire år mere, hvis der er opbakning til mig fra vælgerne ved byrådsvalget 16. november 2021.

Indlæser debat...