Er Holtbjergs helhedsplaner den bedste løsning?

14. september 2020, 17.42

Fællesbos ansøgte helhedsplaner koster samlet 1,7 milliarder kroner. Foto: Henrik Ole Jensen

BOLIGER 12. august var vi flere byrådsmedlemmer, der deltog i et orienteringsmøde ved Fællesbo om Fællesbos ansøgte helhedsplaner. Det er et enormt projekt. De syv helhedsplaner er på samlet 1,7 milliarder kroner, hvoraf Landsbyggefonden kan bidrage til finansieringen med en milliard kroner. Til sammenligning er det nye supersygehus i Gødstrups budget på 3,15 milliarder kroner.

Vi skal nu behandle to af disse projekter i byrådet. Det drejer sig om afdeling 24 Valdemarsvej/Thyrasvej og afdeling 21 Gormsvej. De er blevet tiltrådt i økonomiudvalget og bliver det sikkert også i byrådet. Problemet er bare, at vi som byrådsmedlemmer kun har muligheden for at stemme ja eller nej, og det er ingen garanti for, at vi får den bedste løsning.

Der er sikkert nogen, der kan huske, at jeg 26. juni 2018 havde et læserbrev her bladet med titlen: »Der er noget galt med istandsættelsen for Gyvelvej«. Dengang, som nyt byrådsmedlem, var det gået op for mig, at Fællesbos istandsættelse på Gyvelvej var dyrere end nybyggeri.

Læs også
Der er noget galt med istandsættelsen på Gyvelvej

Jeg kunne dengang ikke forstå, at man ikke bare rev bygningerne ned og byggede nogle nye, der både ville være billigere, bedre og pænere. Men det gik op for mig, at det måtte man ikke for Landsbyggefonden (LBF), der normalt kun tillader renoveringer af det gamle. Dog har der især de senere år været eksempler på, at man for eksempel har fået lov af LBF til at rive ned til soklen og genopføre byggeriet endda nogle gange i flere etager.

Nu er det ikke kun mig, der har undret sig over LBF’s afgørelser, idet Carsten Kudsk (DF) 26. april 2018 stillede følgende spørgsmål i Folketinget: »Hvad er ministerens holdning til, at Landsbyggefonden kun kan godkende dyrere renoveringer af bygninger i stedet for mere hensigtsmæssige og billigere nybygninger?« Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen svarede: »Tak for spørgsmålet. Jeg mener ikke, at Landsbyggefonden skal støtte renoveringer, som er dyrere end nybyggeri.«

Derefter kom en længere forklaring og opfølgende spørgsmål, hvorefter ministeren, Ole Birk Olesen, sagde: »Hvordan jeg helt præcis vil gøre det, kan jeg ikke sige nu, men jeg vil gerne dykke ned i problemet, og det kunne være muligt at stille nogle spørgsmål til KL eller til udvalgte kommuner. Spørgeren er også meget velkommen til at sende eksempler ind, hvor den her problemstilling opstår. Princippet må bare være, at man ikke skal vælge en dyrere løsning, fordi man roder rundt med kasketter, og at noget af regningen bliver lagt et andet sted end hos en selv, og den samlede regning så i virkeligheden bliver større, end den kunne være blevet, hvis man bare havde revet ned og bygget nyt. Så jeg vil gerne dykke ned i problemstillingen, og spørgeren er meget velkommen til at bidrage til, at vi dykker ned i den.« Hvad der senere er sket i sagen, ved jeg ikke.

Nu har vi så igen to sager især med afdeling 24 Valdemarsvej/Thyrasvej, hvor renoveringen bliver meget dyr, og hvor det sikkert ville have været mere hensigtsmæssigt med nybyggeri. Interesserede kan selv gå ind på referatet fra økonomiudvalget og se, at der blandt andet er følgende problemer med byggeriet: Råd i tagkonstruktionen, eternitpladerne er færdige, sætninger i sokkel med indtrængende vand, kuldebroer og skimmelsvamp, gennemtærede installationer og faldstammer, skader på altanbrystninger, søjler, betonoverligger under tagudhæng og meget, meget mere. Der står endvidere: »Grundet afdelingens opførelsestidspunkt skal der afsættes store summer til håndtering af miljøfremmede stoffer såsom bly, asbest, PCB mv«.

Læs også
Minister ind i sagen om dyr renovering af almene boliger
+Abonnement

Mit indtryk er, at Fællesbo har en dygtig ledelse, og der nok ikke bliver problemer med, at kommunen stiller garanti. Dog kunne jeg ikke lade være med at skrive til Fællesbo om ovenstående problematik, og jeg har 17. august fået et venligt svar fra projektleder Camilla Bjørn, der blandt andet skriver: »Hvis nedrivning og genopbygning skal være en mulighed under renoveringsstøtteordningen som alternativ til en traditionel renovering, skal denne løsning foreslås af og aftales med den tilknyttede sagsbehandler hos Landsbyggefonden. Det har ikke været tilfældet i nogen af vores helhedsplanssager, heller ikke vores afd. 24 Valdemarsvej/Thyrasvej.«

Fællesbo har jo arbejdet med renoveringen i mange år og haft lange forhandlinger med Landsbyggefonden, så de kan åbenbart ikke nu ændre på planerne.

Man må så håbe, at landspolitikerne vil arbejde videre for at ændre Landsbyggefondens tunge og rigide system.

Læs også
Renoveringer for over en halv milliard: Kæmpe Holtbjerg-planer godkendt
+Abonnement