Klimabedrag

Udgivet:18. november 2022, 11.37

Læsetid:1 minut

Poul Vejby-Sørensen. Foto: Privatfoto

Af Poul Vejby-Sørensen. Nørre Allé 54 Middelfart, cand.agro. ekstern rådgiver, Bæredygtigt Landbrug

LANDBRUG Danske politikere vil pålægge landbruget en CO2-afgift. Ikke med saglig begrundelse, men ud fra politiske ønsker og »grønne« holdninger.

Faktum:

Landbruget optager mere CO2, end det udleder og har således positivt klimabidrag hvad CO2 angår. Men optaget indgår ikke i det politisk fastlagte regnskab.

Landbruget udleder CO2-e i form af metan og lattergas (fra biologiske processer), men ikke mere end i fortiden. For eksempel er kvægbestanden, som metan især forbindes med, mere end halveret gennem de seneste 50 år. Verdens natur udleder i øvrigt metan (tundraen) og lattergas (bland andet vådområder) i betydelige mængder.

Tilvæksten i atmosfærens CO2 kommer fra afbrænding af fossile brændstoffer (kul, olie og gas til industri, trafik, opvarmning, afkøling og så videre) gennem især det seneste århundrede. CO2-indholdet i atmosfæren er steget proportionalt med verdensbefolkningen.

Alligevel beslutter danske politikere (og kun danske!) nu, at landbruget skal beskære eller endog nedlægge dele af dansk fødevareproduktion, hvilket vil føre til fødevareknaphed og udflytning af produktion til andre lande med større klimabelastning.

Konsekvenser:

Dansk fødevareproduktion skades

Dansk økonomi forværres

Dansk mad bliver dyrere

Den globale udledning af CO2-e forøges

Alt sammen fordi politikerne fortrænger den reelle forklaring på atmosfærens stigende CO2-indhold. Og denne fortrængning er kun mulig, fordi den politiske debat er ukvalificeret.

Indlæser debat