Nørholm på byrådsmøde 17. december

23. december 2019, 13.19

Laila Birkkjær Lauritsen. Privatfoto

POLITIK Herning Kommune ønsker at overtage Nørholm fra Regionen. Det blev vedtaget af byrådet at give regionen besked på ønsket om overtagelse, dog uden stemmer fra Borgerlisten, SF, S, DF og løsgænger Jørn Vedel Eriksen.

Det blev vedtaget efter en vanvittig diskussion på byrådsmødet. Det var særdeles pinligt at overvære, da der blev leveret både fordrejede facts og direkte usandheder. Der blev blandt andet sagt:

- Alt personale følger med og bliver ansat i kommunen ved virksomhedsoverdragelsen, så det højt specialiserede personale følger med.

- Alle vores nabokommuner siger, at det er en opgave som Herning kan klare.

- Vi er blevet så dygtige i Herning over de sidste år.

- Vi kan spare penge.

- For dårligt, at Regionen ikke har informeret om at 10 borgere ud af 14 kunne have været visiteret til et mindre omfattende og billigere tilbud

Ja, det er måske rigtigt, at Herning Kommune har tilbudt at genansætte personalet, men den enkelte ansatte kan selvfølgelig selv bestemme om vedkommende vil søge nyt job.

Hvis jeg tænker mig ind i situationen i 2020, vil jeg håbe, at regionen finder en løsning for de krævende borgere et andet sted, og at personalet får mulighed for at skifte job. Jeg har ingen tiltro til, at Herning Kommune kan drive så højt en specialiseret institutionen tilfredsstillende. Der vil hurtigt blive tale om besparelser, omstruktureringer med videre.

Har virkelig alle vores nabokommuner meddelt, at det er en opgave Herning Kommune kan klare? Sådan et udsagn kan man altid kaste ind. Har man spurgt? Har nabokommunerne af sig selv sendt et pænt brev? Vi er som borgere i Herning utrolig trætte af udokumenterede udsagn. »Herningmodellen virker« var et udsagn i samme kategori.

At vi er blevet så dygtige i Herning over de sidste år, kræver svar på spørgsmålet om, hvad det er, vi er blevet så dygtige til. Er det igen Herning-modellen? Er det bydelsskolen? Eller er det måske store events? Det er i alt fald ikke omsorg, fællesskaber og investering i de socialt udsatte.

Der bliver altid talt om at spare penge og alle ved, at pengene skal slå til både privat, kommunalt og på landsplan. Men enhver ved jo også at det er et spørgsmål om prioritering for dem, der har noget at prioritere med og så er der jo alle dem, der ikke har noget at prioritere med og derfor ikke kan prioritere sig ud af problemerne.

Men det kan byrådspolitikerne, hvis de vil. Det er anstrengende at høre på udsagn om, at »vi er nødt til at indgå kompromiser for ellers får vi ingen indflydelse«. Ja, kompromiser er nødvendige, men der er vel et punkt, der ikke kan overskrides, hvis man skal kunne se sig selv i øjnene.

Og så var der den forfærdelige nye viden om, at der er flere Herning borgere placeret på Nørholm, som kunne have været i et billigere tilbud. 10 ud af 14 og hvor skammeligt, at regionen ikke har givet den information videre.

Efter min bedste overbevisning er det sådan, at for ethvert barn, ung eller voksen, Herning Kommune har visiteret til et specialtilbud, skal der mindst en gang om året holdes et revisiteringsmøde, hvor Herning Kommune er til stede og ud fra den aktuelle beskrivelse tager stilling til, om placeringen skal fortsætte eller ændres. Det er således repræsentanten fra kommunen, der afgør sagen.

Hvad er det så for noget sludder, at regionen ikke har informeret. Det er da ekstremt pinligt at høre byrådsmedlemmer, som burde have sat sig ordentligt ind i reglerne, bruge sådan en urigtig udtalelse.

Ja, jeg tænker for mig selv at visitationsmødernes konklusioner kunne have været således, at både Nørholm og kommunerepræsentanten var enige om, at et mindre omfattende tilbud kunne være relevant, men da kommunen ikke var i stand til at tilbyde et anderledes ophold, så måtte borgeren forblive på Nørholm.

Har byrådspolitikerne forespurgt hos Herning Kommunes repræsentanter, hvordan virkeligheden ser ud eller har man endnu engang blot forholdt sig til udgiften og helt overset, hvordan det i virkeligheden forholder sig. Det er da pinligt.