Ophedet debat om vindmøller: To byrådsmedlemmer er vendt på en tallerken

Fælleslistens to byrådsmedlemmer er vendt på en tallerken og er nu modstandere af det kodeks for vindmølleopsætning, som de selv har været med til at lave

11. november 2020, 14.01

Et projekt om opstilling af 11 vindmøller i Ulkær Mose sydøst for Ikast er nu nået så langt i processen, at et flertal i byrådet har vedtaget at sende forslag til ændringer i kommuneplanen og lokalplanen i offentlig høring - og at der skal holdes et borgermøde i høringsperioden. I forbindelse med projektet er der lavet en miljøkonsekvensrapport, der indeholder visualiseringer af den kommende »udsigt« fra udvalgte steder. Billedet her viser, hvordan de 11 møller vil tage sig ud, hvis man kravler til tops i det gamle vandtårn på hjørnet af Sverigesgade og Finlandsgade i Ikast. Illustration: Urland

IKAST-BRANDE Hvis man kunne skabe fjernvarme af ophedet stemning i byrådssalen, har Ikast-Brande Kommunes politikere fundet en ny energikilde.

I forbindelse med behandlingen af en sag om 11 mulige vindmøller med en højde på op til 150 meter i Ulkær Mose sydøst for Ikast blæste debatten hurtigt af sporet.

Den primære årsag var, at Fælleslistens to byrådsmedlemmer, Henrik Kraglund og Lotte Stoltenborg, var vendt på en tallerken: Nu går de direkte imod de retningslinjer for opsætning af landmøller, som de selv var med til at vedtage sidste år.

Læserbrev tændte ilden...