DET ER DIT VALG - KV21

Det handler om at prioritere klimaet - nu

25. oktober 2021, 13.15

Ulrik Hyldgaard. Foto: PR-foto

VINDMØLLER Her på siderne har Ernst B. Knudsen igen brugt energi på at udlægge mine og Venstres holdninger til fremtidens energiplanlægning i Herning Kommune.

Ernst formår at tegne et skræmmebillede af et byråd, der vil plastre kommunen til med 300 meter høje vindmøller, der vil ødelægge vores smukke Danmark, som han malerisk beskriver scenariet.

Borgerlistens visioner er tilsyneladende, at vi skal koble os på seks havvindmøller, så er udfordringerne løst.

Helt så simpelt håber jeg læserne godt ved, at fremtidens klimaudfordringer og den grønne omstilling ikke løses.

Hvis vi skulle forfølge tankegange fra Ernst B. Knudsen, så skal vi læne os tilbage og lade fremtidens løsninger klare problemerne. Problemet er bare, at vi skal gøre noget her og nu. Vi kan ikke tillade os ikke at have ambitioner om at gøre noget for klimaet og miljøet nu.

Et stort flertal i byrådet, altså alle øvrige 28 byrådsmedlemmer i det nuværende byråd, har tilladt sig at have en ambitiøs holdning til, at vi i Herning Kommune allerede i 2030 har en el- og varmeforsyning, der er forsynet med vedvarende energi produceret i Herning Kommune. Dette mål skal naturligvis forstås som en netto-sum, da vi allerede i dag »køber« strøm fra norske vandkraftværker, havvindmøller med mere.

Sådan vil det også være i fremtiden, men vores politiske ambition er, at vi i Herning Kommune skal påtage os en del af det globale ansvar, vi har, for at få gjort noget ved vores klima, hellere i dag end i morgen. Det mener vi ikke, vi kan klare med et snuptag og et elstik i en af fremtidens havvindmøller koblet på en energi-ø, der måske står klar engang om et par årtier.

Jeg mener fremtidens klimaløsninger bliver en mangfoldighed af kendte og ukendte teknologier, men for at komme i mål med en, indrømmet, ambitiøs målsætning, så skal vi sætte mere gang i alle de gode løsninger, der allerede findes. Vi skal optimere og udvikle på biogas. Vi skal finde egnede arealer til mere solenergi. Vi skal pege på flere placeringer til vindmøller, og så skal vi selvfølgelig være klar med en planlægning, der giver mulighed for alle de løsninger vi endnu ikke kender, men som helt sikkert vil åbne sig i fremtiden.

I byplanudvalget er vi positive overfor flere vindmøller og solceller, hvor der kan skabes lokal opbakning til projekterne. For lige at få styr på proportionerne, så taler vi ikke om 300 meter høje møller, men helt konkret kan man køre en tur til Aulum, hvor der lige vest for motorvejen er et nyt projekt, der netop er ved at blive gjort færdigt. Her står vindmøllerne sammen med en solcellepark.

Det er nogenlunde sådan, de næste grønne energianlæg med sol og vind vil kunne komme til at se ud. Ikke i nærheden af det skræmmebillede Ernst B. Knudsen tegner i sit indlæg.

Vi er lige nu i gang med en ny samlet planlægning for fremtidens energiforsyning. Der er mange hensyn der skal tages, og borgerinddragelse har et særligt fokus. Borgerinddragelse skal sikre lokal opbakning til de projekter der skal vedtages.

Jeg er sikker på, at borgerne også har en ambitiøs holdning til, at vi i Herning Kommune skal prioritere klimaet højt, og at vi i Herning skal spille aktivt med.

Det handler alt sammen om politiske prioriteringer. Vi prioriterer at gøre noget nu, og ikke lade klimaet stå til og vente på en fremtidig energi-ø i Nordsøen, der jo ikke med et snuptag løser alle udfordringer i en grøn omstilling. I en klimaambitiøs kommune som Herning, prioriterer vi at tage vores del af ansvaret for at være med til at levere politikken, planlægningen og visionerne, der skal drive klimadagsordenen.

Vi har investeret i at blive mere bæredygtige. Derfor bør vi også have det politiske mod til at sætte høje ambitioner om, at vi i Herning vil påtage os et fælles medansvar for, at den energi vi forbruger, også fremstilles som vedvarende energi her i kommunen.

Jeg håber, vælgerne vil sammensætte et nyt byråd, der ligesom størstedelen af det gamle, har høje ambitioner for Herning Kommunens medansvar for fremtidens grønne omstilling.

Indlæser debat