Er Rind Plantage blevet gjort til prygelknabe?

12. marts 2021, 13.45

Oprydning i Rind Plantage. Foto: Flemming Hansen

MILJØ I snart lang tid har der med jævne mellemrum i dagspressen været skrevet om Rind Plantage og brugen af nedbrydningsmaterialer til vejfyld.

Nedbrydningsmaterialerne er af Herning Kommune blevet betegnet som miljøfarlige og i en mængde, der overskrider gældende regler. Dette er, for så vidt det er korrekt, naturligvis ikke acceptabelt.

Jeg kan læse i Herning Folkeblad, at Rind Plantage er i gang med opgravning og bortkørsel af de forurenede tilkørte nedbrydningsmaterialer. Nedbrydningsmaterialerne stammer så vidt jer er orienteret fra renovering af Fruehøjgårds boligblokke på Fruehøj. En større renovering udbudt i licitation med tilknyttet arkitekt og rådgivende ingeniørfirma.

I udbudsbetingelserne må forventes, at det rådgivende ingeniørfirma har præciseret, at reglerne for bortskaffelse af miljøfarlige materialer var en del af nedbrydningsentreprisen.

Vinderen af nedbrydningsentreprisen har i så fald været klar over udbudsbetingelserne.

Derfor efterlyser jeg: Hvor i sagen er det rådgivende arkitekt/ingeniørfirma - entreprisetilsyn/styring?

Hvor i sagen er nedbrydningsfirmaet, der vel har fået udbetalt entreprisesummen for nedbrydning og bortskaffelse af »korrekt sorterede nedbrydningsmaterialer?«

Hvor i sagen er den eller de vognmænd, der har fragtet det »sorterede nedbrydningsmateriale«?

Alle har vel fået deres honorar for at opfylde de givne udbudsbetingelser?

Hvis udbudsbetingelserne er opfyldt, hvorledes havner forurenede nedbrydningsmaterialer så som vejfyld i Rind Plantage?

For en god ordens skyld kan oplyses, at jeg er anpartshaver i Rind Plantage.