Hvad er en »naturgrund« i Rind Plantage?

12. november 2019, 12.51

Erling Askjær Jørgensen. Foto: Flemming Hansen

FORURENING De seneste måneders mange artikler om »miljøskandale« og »svineri« i Rind Plantage har irriteret mig voldsomt, fordi der efter min mening er gået alt for meget »Ekstrablads-jargon« i denne sag.

Reaktioner fra mange vedrørende mine læserbreve om sagen bekræfter mig i, at mange som jeg synes, der er gået for meget urimelig jagt på erhvervsdrivende i denne sag.

Har Herning Folkeblad til hensigt at kvæle et vognmandsfirma ? Og er det måske borgmesterens hensigt?

Er en mark med byg eller en mark med kartofler naturgrunde?

Nej, egentlig ikke, men så er andre grunde, hvor der for eksempel dyrkes træer til brug for fældning og til salg, heller ikke direkte en naturgrund.

Såkaldt »uberørt skov« kan med rimelighed kaldes for »naturgrund«, men denne betegnelse er ikke rimelig og sandfærdig om de områder i Rind Plantage, hvor der er brugt rent bygningsaffald til nødvendig vejforbedring. Jeg har googlet begrebet »naturgrund«, og det jeg læste, passer slet ikke på de faktiske forhold, hvor der er udbedret en vej med noget byggeaffald.

Grundvandsstanden på Herningegnen er steget en meter de seneste 30 år, og dette har folkebladet haft fokus på ved at spørge udvalgte borgere, om de »sparer« på vandet.

Det, som »Green Cities« for nogle år førte sig frem med, var også, at vi skulle spare på vandet. Dette fremførte jeg kritik af, og dette medførte at et byrådsflertal nedlagde «Green Cities«. Der er brug for, at vi bruger noget mere vand og får vandløb renset op og uddybet, så vi kan få noget af alt vores overskudsvand ledt ud i havet.

Stigende grundvandsstand skaber også problemer for erhvervsaktiviteterne med at køre med skovnings maskiner i Rind Plantage. Mere og mere vand gør skovbunden mere og mere blød.

En dygtig journalist kunne have startet med at lave research på, hvorfor adgangsvejene i Rind Plantage, var blevet så opkørte, at forbedring af adgangsvejene til maskiner var tvingende nødvendig.

De steder i Rind Plantage, hvor skovvejene er forstærket med rent bygningsaffald, er der ikke udlagt som »uberørt skov«, og dermed drejer det sig ikke om »naturgrund«.

Ja, jeg skrev »rent« bygningsaffald, for jeg har ikke set kopier i folkebladet, med analyse attester, der viser noget som med rette kan kaldes forurenende bygningsmateriale.

Det, jeg har fået oplyst, er, at der ikke er fundet pcb i betydende mængder i det affald der i anvendt i Rind Plantage. Dette bør man så ikke antyde i artikler i Herning Folkeblad.

Min opfordring er, at folkebladet bør reducere sin jagt på skovejere og en vognmand, som på hæderlig og ærlig vis forsøger at drive sin vognmands virksomhed.

Nogle vil så påstå, at det ikke er på ærlig vis, men dette har man ud fra, at man har læst nogle sensationsartikler i Herning Folkeblad, som efter min opfattelse ikke har været så saglige, at det har fremmet min respekt for Herning Folkeblad.

Jeg er så glad for, at vi i Herning har vores egen avis, og derfor argumenterer jeg for, at Herning Folkeblad skal være så saglig, at flest mulige gider købe avisen. Vil man have noget, der ligner Ekstra Bladet, kan man jo blot købe denne avis.

Respekt for erhvervsvirksomheder og en seriøs avis bør fortsat være fremherskende i Herning.