Menighedsrådsvalg i Herning Kirke: Der er grund til bekymring

28. oktober 2020, 12.18

Herning Kirkes Drengekor. Foto: Henrik Ole Jensen

VALG Svar på Dorthe Lejbølles debatindlæg i Herning Folkeblad 22. oktober 2020 vedrørende menighedsrådsvalget ved Herning Kirke.

Vi mener faktisk, der er grund til bekymring over fremtidsudsigterne for Herning Kirke! For ja; der blev på valgaftenen ytret en lunken holdning til drengekorets indsats, som blev betegnet som kedsommelig. Det menighedsråd, der blev valgt ind på den ordinære valgaften, kom til at bestå af et flertal af personer med indremissionsk baggrund, som næppe kan betegnes som midten af menigheden. Den sammensætning, mener vi ikke, er repræsentativ for et bysogn som Herning. Vi skal kunne favne bredt og rumme hele den brogede skare af mennesker, som udgør sognet.

Du anfører i dit indlæg, at det er paradoksalt, at vi, »Den Folkekirkelige Fællesliste«, er dem, der er reaktionære, og som ønsker at fastholde den klassiske højmesse samt korsangen, og at det nu er Indre Mission, der kommer til at fremstå som friske nytænkere gennem rytmiske indslag og lovsang. Den konklusion køber vi ikke, eftersom Indre Missions værdigrundlag aldrig kan blive synonymt med fornyelse; heller ikke når det pakkes ind i rytmisk lovsang. »Den Folkekirkelige Fællesliste« går til valg 17. november på et ønske om at bevare det vidunderlige, vi har i Herning Kirke; den klassiske højmesse og drengekorets sang. Højmessen har i sin nuværende form lovsangen indbygget i en stilistisk helhed med fælles deltagelse af orgel, kor og menighed. De første 14 salmer i Den Danske Salmebog er som bekendt lovsange. Derudover kan der synges nok så meget lovsang med rytmisk musik i Herning Kirke, som man har lyst til, bare ikke under højmessen søndag formiddag.

Vi har begge sønner, der synger i Herning Kirkes Drengekor lige nu, og det er en kilde til glæde at opleve det kammeratskab, der gror frem mellem drengene i en fælles begejstring for musik - vel og mærke musik, der som udgangspunkt ikke er lettilgængelig for børn, men som har en indbygget kvalitet.

Drengene i koret keder sig ikke, lige så lidt som vi, der er tilhørere, gør det. Dygtighed og koncentreret indsats går aldrig af mode. Desuden tror vi på, at den traditionelle, genkendelige højmesse med sin form kan tilbyde menigheden ro, grundlag og retning i en ellers fragmentarisk hverdag.

Og ja, vi elsker også drengekoret og vil værne om det professionelle niveau, koret har opbygget gennem årtier, og det som de tilfører højmessen i Herning Kirke.

Læs også
Et beskedent ønske om rytmisk musik: Kære borgere i Herning Kirkes sogn