Debatindlæg: SF er hoppet på Borgerlistens limpinde

7. juli 2020, 12.58

Jørn Vedel Eriksen. Foto: Tom Laursen

AKTINDSIGT Kirsten Kronborg, spidskandidat ved KV21 og formand for SF i Herning havde fredag 05.07.20 et debatoplæg i Herning Folkeblad med overskriften »Der bør ikke være forskel på, om man er inde i varmen eller udenfor«.

Kirsten Kronborg påstår, at der gøres forskel, og derfor har Herning Byråd et demokratisk problem.

Efter min opfattelse er SF-spidskandidatens holdning nærmest rørende urealistisk, og jeg forstår slet ikke, at Kirsten Kronborg (KM) går til forsvar for Borgerlistens optræden i byrådet.

Sagen er jo, at alle byrådets medlemmer kan få indsigt, information og indflydelse på den førte politik. Forudsætningen er selvfølgelig, at man vil tage ansvar for de aftaler, der indgås og er loyale samarbejdspartnere.

Her er vi ved sagens kerne. Borgerlisten har ved budgetforhandlingerne i 2019 og ved byrådsmøde efter byrådsmøde siden da valgt at optræde som protestparti og nægter kategorisk at tage politisk ansvar.

Det betyder naturligvis, at deres indflydelse er mindre end minimal. Sådan er konsekvensen af protestholdningen i Herning, og sådan vil den være det overalt i det politiske system i Danmark.

Noget tyder på, at SF-spidskandidaten er hoppet på et par af Borgerlistens (BL) myter.

BL hævder, at listen blev smidt ud af budgetforhandlingerne i 2019. Det passer ikke og forholder sig modsat. BLs gruppeformand Lone Nielsen forlod efter eget valg forhandlingerne, fordi hun ikke ville påtage sig ansvaret for politikken og ikke ville optræde loyalt og undlade at kritisere aftaler, hun selv skulle være medunderskriver af.

Den anden myte er, at Lone Nielsen og BL påstår, at de ikke fik den samme information fra rådhuset, som de øvrige byrådsmedlemmer har fået om støtten til Messecenter Herning (MCH). Det passer ikke. Lone Nielsen og Borgerlisten har fået nøjagtig samme skriftlige information fra rådhuset, som jeg og det øvrige byråd har fået om den sag. Altså bortset fra at Lone Nielsen og BL har forlangt og fået aktindsigt i godt 800 sider fra rådhuset. Disse sider har jeg ikke set. Der ud over har jeg modtaget en mundtlig orientering fra MCH med udgangspunkt i nogle slides. Det var en fin orientering, der gav et godt grundlag for beslutningen om støtte til MCH.

Hvis Lone Nielsen havde henvendt sig til MCH og bedt om en orientering, er jeg ret overbevist om, at hun var blevet inviteret på en kop kaffe på Vardevej. Det er jo helt op til hende selv, men forløbet viser, at LN foretrak at protestere frem for at lave lidt politisk aktivisme.

Det er ret mærkeligt, at SF’s formand og spidskandidat er hoppet på Lone Nielsens limpinde.

Konklusionen er, at Kirsten Kronborg og SF har en urealistisk opfattelse af, hvordan det politiske arbejde foregår.

Jeg kan godt blive lidt overrasket over, at de nye SF-byrådskandidater tilsyneladende tror, at byrådsmedlem Peter Villadsen nåede sine gode resultater for SF fra en protestposition i byrådet. Det holder selvfølgelig ikke. Resultater opnås, når man tager ansvar og er loyal over for indgåede aftaler. Det bliver interessant at følge, om SF i Herning, helt frem til kommunevalget i november 2021 vil fortsætte det tætte parløb med Borgerlisten.