Hun skal skabe ro på det regionale autismeområde

8. juli 2020, 11.11

Vivian Elkjær - ny regional chef for autismeområdet. Foto: PR-foto

AUTISME Vivian Elkjær er blevet fastansat i stillingen som områdechef for Specialområde Autisme i Region Midtjylland. Hun har været konstitueret i stillingen siden november sidste år, hvor hun blev sat i spidsen for genopretningen af autismeområdet efter en tilsynssag, hvor specialområdets eksistens var i fare.

Vivian Elkjær er 53 år og har en faglig baggrund som socialrådgiver. Hun har desuden flere organisations- og lederuddannelser på sit cv.

I sit karriereforløb har hun blandt andet drevet eget konsulentfirma, og hun har været centerchef i Voksenhandikap i Aarhus Kommune. Derudover har hun været socialfaglig konsulent i flere kommuner, Ribe Amt og Socialstyrelsen. Hun kom til Specialområde Autisme som afdelingsleder i 2017 og blev siden en del af områdeledelsen.

Specialområde Autisme består af 19 botilbud, tre bostøttetilbud og fire dagtilbud fordelt over hele regionen. Dertil kommer et sekretariat og konsulenttilbuddet Autismefokus.