Hvilke budgetforhandlinger?

4. december 2020, 11.16

Peter Nowack. Foto: Privatfoto

BORGMESTER I både Herning Folkeblad og Herning Bladet har vi kunnet læse, at Dorte West overtager borgmesterposten fra Lars Krarup pr. 1. august for at kunne lede efterårets budgetforhandlinger.

Da det store flertal i Herning Byråd med Venstre i spidsen jo har vedtaget budgettet for både 2021 og 2022, er der vel grund til at spørge, hvilke budgetforhandlinger, der er tale om? I SF mener vi, at det er bedst med budgetter, der kun rækker et år frem ad gangen. Dette giver nemlig borgerne mulighed for at kunne deltage i debatten om kommunens økonomi, hvilket selvfølgelig er mest demokratisk. Samtidig kan man jo rette skævheder og fejltagelser hvert år. Og det er der absolut behov for. Vi glæder os til at få SF’s synspunkter ind i Herning Byråd igen efter kommunalvalget. Der skal ses med helt andre øjne på økonomien, vi skal undgå hovsaløsninger og tilgodese alle borgerne.

Læs også
Kaffe med Wilbek og en sidste eksamen: Dorte West er godt i gang med at forberede sig til borgmesterjobbet
+Abonnement