Kan ikke genkende forvaltningens billede af virkeligheden

9. juli 2020, 10.18

Anita Lund Kjær. Foto: Privatfoto

NORMERINGER Corona-nedlukningen har haft positiv indvirkning på sygefraværet i institutioner, både hos børn og voksne.

Nogle institutioner har fået flere midler til at løse opgaven, imens en del forældre har vist samfundssind og holdt deres børn hjemme eller hentet/afleveret dem tidligt i institutioner. I denne ekstraordinære situation vil vi alle gerne give en hånd.

På børne- og familieudvalgets dagsorden 3. juni kunne man læse følgende:

»Dagtilbuddene (vuggestuer, børnehaver og dagplejen) kører nærmest normal drift med fuld åbningstid, og stort set alle børn benytter igen tilbuddene. Hygiejnekravene er nu på et niveau, der giver institutionerne og dagplejen mulighed for at lave en hverdag, der ligner almindelig pædagogisk praksis.«

Forvaltningen orienterer det politiske udvalg om, at der nærmest er normal drift til en hverdag, der ligner almindelig pædagogisk praksis.

Dette er ikke en virkelighed, vi som forældre har kunnet genkende.

I starten af juni valgte forvaltningen at trække al ekstra rengøring tilbage, så pædagogerne derefter selv skulle tørre alle overflader af i løbet dagen og al legetøj både indenfor og udenfor.

Det er det samme antal pædagoger, som inden corona-krisen kun brugte 67,4 procent af deres tid sammen med børnene. På landsplan bruger pædagogerne 75,9 procent af deres tid sammen med børnene.

Herning Kommune har igennem flere år haft en dårlig normering på børneområdet. Derudover har de givet pædagogerne en række administrative opgaver, som tager tid fra børnene. Når man så under denne krise forsøger at anvende så få midler som muligt på at håndtere den ekstra rengøring, giver det pædagogerne endnu mindre tid sammen med børnene.

I starten var det sjovt for børnene at være med til at gøre rent. Nu vil de bare gerne lege med legetøj og have det sjovt med deres venner. Det giver konflikter - konflikter som pædagogerne nu igen har mindre tid til at guide børnene igennem.

Hvornår bliver børnene prioriteret, så forældrene i Herning Kommune trygt kan gå på arbejde?

I min egen datters børnehave er det kun mellem klokken 9.30 og 14.30, der er et rimeligt antal voksne til de mange børn. Og det er vel at mærke så længe, ingen har en fridag, sygedag, omsorgsdag, kursus eller andet fravær. For der vil typisk ikke blive dækket af en vikar.

Vi håber, der på tværs af partierne i byrådet i de kommende budgetforhandlinger vil blive husket på, at der i 2019 to gange har været over 1000 til demonstration på Torvet i Herning.

Beskeden var klar. Bedre normeringer for vores børn.

Vi fortsætter kampen og vil i den kommende tid arbejde på en model, der beregner den reelle normering - oplevet i børnehøjde - i Herning Kommune.