Hvis børn kan lære at sortere affald, hvorfor kan voksne så ikke?

14. januar 2021, 11.45

Peter Nowack Foto: Flemming Hansen

BYGGEAFFALD Siden en aktiv hundelufter, Danmarks Naturfredningsforening og ikke mindst journalist Bo Lundgaard (Herning Folkeblad) midt i 2019 opdagede, at usorteret byggeaffald skulle graves ned i Rind Plantage, har der været stor bevågenhed om denne miljøskandale.

Bruno Sørensen fra Kølkær har endda forsøgt at politianmelde de tre involverede parter. Det drejer sig om nedrivningsfirmaet BR Miljøtech, vognmandsfirmaet Egon Lodahl og Søn og Rind Plantage ApS.

Jo mere der bliver gravet i denne sag, jo tydeligere bliver det, at teknik- og miljøudvalget med Joan Hansen (V) i spidsen har svigtet, og hvorfor nu det?

Af udvalgets referater kan det læses, at nedgravningen af byggeaffaldet i 2019 blev behandlet som et orienteringspunkt og altså ikke et punkt til beslutning.

Dernæst forsøgte udvalget at give en dispensation, så byggeaffaldet kunne blive liggende. Dog med den klausul, at området fremover skulle betegnes som et forurenet område.

Heldigvis mislykkedes hele denne plan, og efter indsigelse måtte teknik- og miljøudvalget så ændre sin beslutning, så plantageejerne er blevet pålagt at fjerne det miljøfarlige affald. Dette er så ikke sket endnu, da Rind Plantage Aps har anket påbuddet.

Underligt nok har Herning Kommune ellers etableret Løvbakkehuset i Løvbakkerne, hvor børn kan blive klogere på affald, genbrug og genanvendelse.

Hvis børn kan lære at affaldssortere, hvorfor kan voksne så ikke?

Journalist Bo Lundgaard redegjorde i Herning Folkeblad mandag 12. januar for, at hele byggeskandalen nu viser sig at være endnu værre end forventet. Der mangler dokumentation for, hvor 1600 tons byggeaffald er blevet af.

DI Dansk Byggeri er nu også gået ind i sagen og konstaterer, at BR Miljøtech har overhørt 135 meget kritiske miljøsyn i forbindelse med byggeopgaven for Fruehøjgårds boligblokke på Brorsonsvej og Grundtvigsvej. Disse miljøsyn har åbenbart kostet et sekscifret beløb. Hvem skal betale denne regning?

Stadigvæk ligger altså måske op til 1600 tons affald med blandt andet asbest, pcb og maling med tungmetaller i Rind Plantage.

Jeg vil endnu en gang opfordre Herning Kommune til at politianmelde de involverede parter i denne skandalesag. Ellers vil de stadig mange spørgsmål i sagen forblive uafklarede.

Vi skal have gravet til bunds i denne sag. Ikke mindst for at lære vores børn om konsekvenser af manglende affaldssortering.