Rind Plantage på vej med klage: Kommune har fastsat frist for at fjerne nedgravet affald

Herning Kommune har givet Rind Plantage en frist på 10 uger til at fjerne det usorterede byggeaffald i skoven. Det ventes dog ikke at ske, da skovens ejere vil klage over afgørelsen

21. februar 2020, 12.01

Store dele af byggeaffaldet i Rind Plantage stammer fra boligselskabet Fruehøjgaards renovering af etageboliger på Brorsonsvej og Grundtvigsvej. Det er tidligere påvist, at byggeaffaldet - som her er vist i en af de oprindelige bunker - indeholder relativt store mængder plastik, jern og metaller og flere andre ting, som burde være frasorteret. Foto: Privatfoto

HERNING Byggeaffaldet i Rind Plantage skal være bortskaffet senest 15. april 2020.

Sådan lyder den nyeste afgørelse fra Herning Kommune, som i et brev har givet afslag på en lovliggørende tilladelse til »nedknust forurenet byggeaffald«. Brevet, der er dateret 5. februar, er sendt til Rind Plantages bes...