Åbner i 2021: Kommende outdoor-område ved Fuglsang Sø får millionløft

Nye donationer sikrer og udvider projektet Blå Rum, som næste år skal give nye muligheder for vinterbadere, lystfiskere og kajakroere ved Fuglsang Sø

4. august 2020, 15.12

Den fulde finansiering af det Blå Rum ved Fuglsang Sø er nu på plads, og der er ekstra penge til at udvide med innovative og bæredygtige løsninger. Visualisering: Nova5 Arkitekter

HERNING Næste år får triatleter, vinterbadere og andre, som elsker udeliv, et nyt udemekka, når det Blå Rum åbner ved Fuglsang Sø.

Herning Kommune står bag det ambitiøse projekt, som ud over kommunale kroner tidligere har fået støtte fra Lokale og Anlægsfonden samt Ege Fonden.

Nu har også Nordea-fonden og Realdania valgt at støtte med bevillinger til henholdsvis udvikling af motionsaktiviteter og en række bæredygtige tiltag.

Det udvider budgettet fra 14,9 til 16,3 millioner kroner, og dermed kan projektet gennemføres i sin helhed - samt tilføjes innovative løsninger.

- Jeg var i forvejen stolt af det Blå Rum, som er et rigtig godt projekt. Nu bliver det endnu bedre, fastslår Johs. Poulsen (R), formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Herning Kommune, i en pressemeddelelse.

- Nordea-fonden sikrer blandt andet, at vi har hele finansieringen på plads, og samtidig får vi midler fra Realdania til et ekstra løft, der skal skabe bæredygtige løsninger. Det er svært ikke at være begejstret, lyder det fra udvalgsformanden.

Bynært samlingssted

Det Blå Rum består af to bygninger, som vender i en vinkel mod hinanden - direkte ned til søbredden. På den måde skabes et attraktivt uderum mellem bygningerne og søen.

Faciliteterne i og omkring det Blå Rum skal både kunne bruges af lokale idrætsforeninger, skoler og institutioner samt lokale borgere og andre besøgende. Med andre ord bliver der plads til både de organiserede frilufts- og idrætsaktiviteter ved vandet og til de spontane aktiviteter.

Nordea-fonden bidrager med 1,5 millioner kroner. Heraf er 500.000 kroner øremærket initiativer, der i regi af motionsvisionen »Bevæg dig for Livet« skal få flere til at dyrke motion.

- Store som små herningensere kan glæde sig til et eldorado for outdoor-aktiviteter. Det Blå Rum bliver et bynært samlingssted, som motiverer flere til at komme ud i det fri og tage del i aktive fællesskaber, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden.

Bæredygtighed tænkt ind

Det Blå Rums ene bygning skal fungere som fælleshus med gode muligheder for fællesaktiviteter, mens den anden bygning bliver et bådhus med direkte adgang til søen.

To gangbroer, der fører ned til søen, opføres, så de også kan bruges til ophold og aktiviteter. Blandt andet etableres der en sauna for enden af den ene gangbro.

Det Blå Rum indeholder også en række grønne bæredygtigheds-elementer. De spænder fra inddragelse af borgere og kommende brugere, der har givet input til aktiviteter og projektets udformning. Og så til miljøaftryk, hvor der ses på, hvordan man i den daglige drift kan mindske ressourceforbrug. For eksempel ved at anvende vedligeholdelsesfrie, langtidsholdbare og miljøvenlige materialer i byggeriet og ved at vurdere byggeriets miljøaftryk i en livscyklusanalyse.

Johs. Poulsen forklarer, at der eksempelvis arbejdes på at gøre det Blå Rum selvforsynende med energi - selv med en sauna i huset.

Skal inspirere andre

De bæredygtige løsninger skal være med til at inspirere andre byggerier til forenings- og rekreationsformål rundt omkring i Danmark. Realdania støtter denne del af projektet med ekstra 1,3 millioner kroner.

Laura Kristine Bjerre Munch, projektchef i foreningen Realdania, er glad for projektet.

- Vi glæder os til at følge projektet videre, og det bliver spændende at se, hvordan de bæredygtige tiltag kommer til at indgå konkret. Det Blå Rum har potentiale til at kunne inspirere andre til, hvordan et friluftsbyggeri kan blive bæredygtigt på flere parametre. Både i materialer, aktiviteter samt organisering af brugere og drift, siger hun.

Der er forventet byggestart i efteråret 2020, og efter planen kan det Blå Rum tages i brug i sommeren 2021.

Det Blå Rum

Det Blå Rum ved Fuglsang Sø skal bestå af to bygninger, som skaber en glidende overgang mellem land og vand.

Hovedbygningen bliver på cirka 250 kvadratmeter og får et fællesrum med kapacitet til omkring 50 personer. Bygningen får blandt andet et stort køkken, omklædningsrum, toiletter og en stor overdækket terrasse.

Depotbygningen/bådhuset bliver cirka 300 kvadratmeter stor med plads til blandt andet kajakker, både og udstyr. Her kommer for eksempel også et værksted til reparationer og vedligehold af udstyr.

Det Blå Rum får også sauna med kapacitet til 15-20 personer, broanlæg til badning og både samt cykelpitstop, ligesom der kommer udearealer med terrasser, bålplads, udekøkken og meget andet.

Blandt de foreninger, der skal have base og omklædning i det nye hus, er vinterbaderne, triatleterne, lystfiskerne og kajakklubben, der i dag har klublokaler i nogle containere på søbredden. Samtidig vil det Blå Rum være udgangspunkt for outdoor-aktiviteter som for eksempel mountainbike og løb.

Det Blå Rum ved Fuglsang Sø har, med den nye finansiering, et samlet budget på 16,3 millioner kroner. Heraf bidrager Herning Kommune selv med 9 millioner kroner. Ud over Nordea-fonden og Realdania er de øvrige bidragsydere Lokale og Anlægsfonden samt Ege Fonden.

Kilde: Herning Kommune