Urimelig prisstigning på elektricitet og på meget andet

Udgivet:17. maj 2022, 19.52

Læsetid:2 minutter

Erling Askjær Jørgensen. Foto: Flemming Hansen

Af Erling Askjær Jørgensen. Klintholmvej 13 Tjørring

ØKONOMI Vi fyldes nu med dommedagsprofetier om høj inflation og prisstigninger på hvad som helst. Også på vor nødvendige elforsyning. Dette giver anledning til min refleksion over, hvorfor i alverden prisen på el er steget. Og hvorfor prisstigninger på så meget andet.

Det meste af vor elektricitet i Danmark kommer fra vindmøller, og prisen på vind er ikke steget det mindste. Vind til lands og ude på have er fortsat 100 procent gratis, som det har været i tusinder af år, ja til alle tider. Og de fleste af de vindmøller, der drives af vinden, er bygget for længe siden til daværende lavere priser. Der findes ingen rimelig begrundelse for at forhøje prisen på vor elforsyning.

Og hvad så med strøm fra solceller? Hvad betaler man for solskin og dagslys? Nul kroner. Der findes ingen rimelig begrundelse for at hæve prisen på solcelle-elektricitet.

Har vi et kraftvarmeværk i Herning, som er baseret på flis? Når jeg spørger hos dem, der har skove, hvorfra der sælges flis, så fortæller de ikke om meget højere afregningspris på flis.

Om olie til brug i nødforsyning, når det ikke blæser, og det ikke er solskin/dagslys? Jo Danmark ejer og har store mængder råolie liggende i vores del af Nordsøen. Dette kan vi pumpe op, alt det vi lyster. Hvorfor er benzin og diesel så også eksploderet i pris?

Stigende priser på fødevarer? Jo dette ikke mindst på grund af stigende priser på elektricitet og olie!

Om mangel på arbejdskraft? Ja, i de allerfleste lande i Europa er den almindelige ugentlige arbejdstid 40 timer. I Danmark har man tilladt sig den luksus at nedsætte den ugentlige arbejdstid til 37 timer. Prisen på arbejdskraft væltes over på slutprisen på alle typer vareproduktion. De organisationer, der bryster sig af at have skaffet deres medlemmer en arbejdsuge på 37 timer, er skyld i de deraf følgende prisforhøjende virkninger, der følger af den afkortede arbejdstid, som til sidst ender som højere priser på alt, hvad vi skal købe - også hos lønmodtagerne. Med nedsættelse af arbejdstiden til blot 37 timer har man skudt sig selv i foden! Sæt den ugentlige arbejdstid op til 40 timer igen, og dette skal leveres for det beløb, man p.t. får for 37 timer. Dermed vil priserne blive holdt nede, og det gavner også pensionister, så disse ikke får brug for en ekstra ældrecheck.

Da jeg blev gift i 1956, var den ugentlige arbejdstid i industri, håndværk og butikker på 48 timer. Dette klarede vi i fin stil. Den offentlige sektor bliver billigere i drift, når man får 40 timers arbejde for det samme, som man nu betaler for 37 timer. I 1956 var jeg fodermester på en gård, og jeg havde en arbejdsuge på 7 dage a 10 timer = 70 timer pr. uge.

Stop inflationen, gør det billigere at være dansker. Arbejd 10 procent mere end nu for samme løn som nu for 37 timer. Og se, det tåler de i de fleste europæiske lande!

Indlæser debat