Gør kraftværkernes fyring med træ os alle fattigere

Udgivet:08. december 2022, 12.02

Læsetid:3 minutter

Ernst B. Knudsen. Foto: PR-foto

af Ernst B Knudsen. byrådsmedlem i Herning Kommune for Borgerlisten

1 år siden

VARMEPLANLÆGNING Vi har nok alle bemærket, at priserne og renterne stiger og dermed gør os alle fattigere. Det er især priserne på energi, der er steget blandt andet på grund af krigen i Ukraine. Samtidig er vi inde i den grønne omstilling, hvor vi skal nå de opstillede klimamål.

Alle politikere, jeg kender, er »grønne«. Nogen vil dog gerne fremstå grønnere end andre. Efter min opfattelse fører det ofte til forkerte udregninger, når man opgør det grønne regnskab.

Eksempelvis hvis vi ser på Klimaplanen for Herning Kommune, så fremgår det, at udledningen af CO2 til fremstillingen af energi er faldet med 81 procent fra 1990 til 2018. Dette skyldes, at vi i dag fyrer med træflis, træpiller og gas i stedet for kul. Afbrændingen af træflis og træpiller udleder stadig CO2, men det regner man ikke med, da man går ud fra, at skovene igen optager denne CO2.

Personligt synes jeg da, at det er en meget sympatisk tanke, at vi her i Herning har et mindre kraft-varmeværk, der kan afbrænde overskudstræ fra skovproduktionen i det Midtjyske område.

På landsplan har det imidlertid helt taget overhånd. Nu er det næsten alle de store kraftvarmeværker som Studstrupværket og Skærbækværket, som fyrer med biomasse. Så meget biomasse har vi jo ikke i Danmark, så det importeres langvejs fra heriblandt fra Østeuropa og Canada.

Danmarks Grønne Tænketank Concito skrev i en artikel 11. oktober 2021 med overskriften »Danmarks forbrug af biomasse bør halveres frem mod 2030« at: »Danmark brænder alt for meget biomasse af, når vi producerer el og varme. Afbrænding af biomasse udleder CO2, og vores energisystem bør hurtigst muligt omstilles til at køre på især vind og varmepumper.«

I Esbjerg Kommune har der været en strid mellem Ørsted og Din Forsyning om, hvem der skulle stå for byens kraftvarme, efter det var planlagt, at det kulfyrede Esbjergværket skulle lukke i år.

Det blev Din Forsyning, der vandt, og de er nu i gang med et meget spændende projekt med et 50 MW stort havvandsvarmepumpeanlæg. Desværre bygger de også sideløbende et 60 MW stort flis-fyret anlæg.

Nu er al brændsel blevet dyr, men det er da gået helt galt med gas, træpiller, træbriketter og brænde. De små hjem, der har investeret i et pillefyr, er hårdt ramt. Os der har en brændeovn i hus eller sommerhus til at give lidt ekstra varme, må betale op til fem gange så meget for brænde, som bare for et år siden. Det er da klart, at når de store kraftværker støvsuger markedet for træ, så stiger prisen helt uhørt.

I Herning skal vi også se på vores fremtidige energiforsyning, og her bør sol- og især vindenergi have en større andel. Heldigvis kan vi se frem til store vindmølleparker på havet, så vi ikke behøver at plastre hele naturen til med landvindmøller.

Herning Kommune er naturligvis med i DK2020, alt andet ville jo være utænkeligt af en driftig Ven-strekommune med Herning-DNA. Hvorfor det så skal betyde, at energien absolut skal produceres indenfor kommunegrænsen i stedet for ude på havet, forstår jeg dog ikke. Man kunne jo ligeså godt opstille et krav om, at Københavns Kommune skulle være selvforsynende med kartofler.

I øjeblikket er der krig i Ukraine, og intet er normalt. Imidlertid er det sikkert, at de stigende energipriser driver inflationen frem, og det går især ud over de fattigste.

Ordet kul er naturligvis et fy-ord i enhver grøn politikers mund. Jeg vil imidlertid til slut gerne rose energiminister Dan Jørgensen og Socialdemokratiet for at turde tage et ansvar.

På Ørsteds hjemmeside kan man nemlig læse: »Af hensyn til elforsyningssikkerheden i Danmark har de danske myndigheder beordret Ørsted til at fortsætte driften af Esbjergværket frem til 30. juni 2024.« Det er da godt, at Ørsted er blevet beordret, for de har nok ikke alene turdet tage hensyn til forsyningssikkerheden ...?

Indlæser debat