Planen er lagt for et udbud af Entreprenørafdelingens opgaver

Et flertal i Ikast-Brande Kommunes byråd har godkendt, hvad der skal med i et kommende udbud af Entreprenør-afdelingens opgaver - og hvad der ikke skal med i et udbud

24. juni 2020, 12.00

Det er nu besluttet, hvilke opgaver - som i dag udføres af entreprenørafdelingen i Ikast-Brande Kommune - der skal sendes i offentligt udbud, hvilke opgaver, der flyttes internt i kommunen, og hvilke opgaver, som entreprenørafdelingen med sikkerhed beholder. Foto: Henrik Ole Jensen

IKAST-BRANDE Entreprenørafdelingen i Ikast-Brande Kommune varetager hvert år opgaver for 47 millioner kroner.

Sådan vil det ikke helt se ud i fremtiden.

På byrådsmødet mandag 22. juni vedtog et flertal at flytte driften af de fire genbrugspladser til Renovationsfonden.

Rottebekæmpelsen og diverse tilsynsopgaver forbliver i kommunalt regi.

Men hvem der i fremtiden skal vedligeholde grønne områder, vandløb og legepladser samt udføre vintertjeneste og reparationer af veje, skal afgøres ved et udbud.

- Det er en sag, der har kørt i lang tid. Det er en stor proces at få gjort klar til, forklarede borgmester Ib Lauritsen (V).

Find det mest optimale

Helt som ventet udløste sagen en heftig debat.

I september 2019 vedtog et flertal i byrådet at arbejde med planerne om at sende opgaverne i udbud for på den måde at se, om skattekronerne kan forvaltes bedre.

Herefter gik embedsmændene i gang med at undersøge de forskellige muligheder, om det vil give mest mening at sende alle opgaverne ud i et samlet udbud, eller om et delvist udbud var mere optimalt.

Herunder blev der kigget på økonomi, bygninger, maskiner, lovgivning og forhold for lærlinge og fastansatte. Samt for de borgere, der er på kanten af arbejdsmarkedet, men som får en chance til gennem et samarbejde med Jobcentret.

God eller dårlig forretning?

Socialdemokraterne i byrådet har fra begyndelsen været modstandere af nogen former for udlicitering af Entreprenørafdelingens opgaver.

Flertallet bestod dengang - og gør stadig - af Venstre, Fælleslisten, Konservative og Dansk Folkeparti.

- I dag vedtager vi endeligt, hvad der skal med i et udbud, og hvad der ikke skal med, sagde Henrik Engedahl (V) på mandagens byrådsmøde.

Så tog Birthe Sørensen (S) ordet til et længere indlæg, hvor hun blandt andet sagde:

- Planen lever på den borgerlige devise om, at privat altid er bedst. Vi har en Entreprenørgård, som tjener det kommunale fællesskab godt, og der er ingen grund til at ændre på noget, som fungerer rigtigt godt. I vores optik er det borgerne, der kommer til at stå med regningen. Enten ved lavere service eller højere priser.

Dén analyse var Henrik Kraglund (FL) ikke enig i.

- Der er masser af eksempler på virksomheder i kongeriget Danmark, hvor udbud fungerer fint og har givet gode resultater, sagde han.

Kigger ikke kun på prisen

At sende entreprenørafdelingens opgaver i udbud er en kompleks affære, hvor blandt andet pris, kvalitet og samarbejde er afgørende for, om opgaven bliver løst effektivt og rentabelt.

Komplekse udbud gennemføres efter tildelingskriteriet »mest fordelagtige bud«. Det betyder, at man ikke kun ser på prisen.

Ved at indarbejde flere kriterier end laveste pris opnår Ikast-Brande Kommune indsigt i og mulighed for at vælge leverandøren ud fra, hvordan leverandøren vil løse opgaven.

- Kan det gøres bedre og billigere, er det vores opgave som politikere at undersøge, om det kan lade sig gøre, sagde Trine Meldgaard Kristensen (DF).

Partifællen Simon Vanggaard bakkede op:

- Hvis det er, som Birthe siger, at Entreprenørgården er bedst og billigst, så vinder de jo selv udbuddet, sagde han.

Tro og håb er ikke nok

Den samlede kontraktsum er så høj, at der er tale om et EU-udbud. Her kan vælges mellem et offentligt udbud med eller uden prækvalifikation. I en kontrakt af denne størrelse vurderes, at der potentielt vil være fem-syv tilbudsgivere, og den nuværende udbyder kan også selv byde ind på opgaven.

- Jeg håber, at Entreprenørgården vinder, for ellers skal vi ud i noget, hvor vi kan miste den fleksibilitet, som der findes på området nu, sagde Kirsten Hoffmann (S).

- Vi kan kun betragte dette som gold ideologi. Det bliver dyrere og dårligere, lød den skarpe mening fra Frank Heidemann Sørensen (S).

- Jeg mener, at det her skal vi holde internt i kommunen. Jeg tror, Entreprenørgården er bedst, supplerede Birthe Sørensen, hvilket fik Henrik Engedahl på banen igen.

- Ordet »tro«, er blevet brugt mange gange i løbet af det seneste års debat om denne sag. At have en tro om, hvem der tager mest ansvar, er ikke nok, sagde Henrik Engedahl.

Med en godkendt udbudsplan er forventningen, at selve udbudsprocessen kan begynde i september 2021, og vinderen får kontraktstart i april 2022.