Lokalpleje Danmarks konkurs

10. september 2021, 14.30

Foto: Adobe Stock Photo

SUNDHED Det har den sidste uges tid været begivenhedsrigt at være sygeplejerske i Sygeplejen Nord i Ikast-Brande Kommune.

Tirsdag eftermiddag fik vi besked om, at Lokalpleje Danmark var erklæret konkurs. Det betød, at vi fra midnat - natten til onsdag - skulle overtage de 72 borgere, som Lokalpleje Danmark leverede sygepleje til.

Vi er alle berørte og kede af, at projektet er endt på den måde, det er, og vi har oprigtigt ondt af de medarbejdere, der nu er fritstillet. Det ønsker man jo ikke for nogen.

I Ikast-Brande Kommune har vi en effektiv ældrepleje med høj produktivitet. Vi modtager ugentligt flere borgere til pleje og behandling i eget hjem og oplever, at opgaverne bliver flere og mere komplekse. Vi sætter en stor ære i, at borgerne oplever kontinuitet i deres forløb hos os, vi vægter højt, at der kommer så få forskellige sygeplejersker i hjemmet som muligt, men som tillidsrepræsentant er det vigtig for mig, at dette ikke bliver på bekostning af sygeplejerskernes arbejdsvilkår. Vi har overenskomst med Dansk Sygeplejeråd og følger reglerne i arbejdstidsaftalen.

I Sygeplejen Nord har vi en række specialistkompetencer, vi kan inddrage, når det er nødvendigt for at sikre, at borgerne får den rette behandling. Vi har to sårsygeplejesker med diplomuddannelse i sår. Derudover har vi nøglepersoner indenfor KOL, stomi, palliation og demens. Alle vores nøglepersoner holdes løbende opdateret via uddannelse og kurser og bidrager derfor til, at vi i Sygeplejen Nord altid er opdateret med den nyeste viden på de forskellige områder.

Kommunens sygeplejersker er selvvisiterende. Det vil sige, at de ud fra en sygeplejefaglig udredning hos den enkelte borger selv vurderer, hvilke indsatser der er behov for. Ud fra den vurdering opretter de selv de ydelser, der skal til, dog inden for det »fælles indsatskatalog til sygeplejeindsatser« med tidsangivelser, som vi har i kommunen.

Lokalpleje Danmark har forsøgt at gøre op med det »minut-tyranni«, som vi arbejder i. Ifølge sundhedsloven kan en privat aktør ikke være selvvisiterende, derfor har en »sygepleje-visitation« visiteret ydelserne til dem, dog på baggrund af den sygeplejefaglige udredning, Lokalpleje Danmarks sygeplejersker har udført ved alle deres borgere, på samme vilkår som sygeplejerskerne i kommunen gør. De har så fået tildelt ydelser ud fra »fælles indsatskatalog til sygeplejeindsatser« på lige fod med kommunens indsatser.

Vi ved godt, at vi arbejder i »minut-tyranni«, men det er rammer og vilkår, som er bestemt længere oppe i systemet. Rammer og vilkår, vi i Sygeplejen Nord også er underlagt at arbejde indenfor. På trods af det knokler vi hver dag for at give borgerne den pleje og behandling, de har behov for og krav på.

I Sygeplejen Nord bidrager vi gerne til nytænkning af den kommunale ældrepleje. Den Buurtzorg-model, som Lokalpleje Danmark benyttede, indeholder nogle gode elementer, som vi gerne vil afprøve i den kommunale sygepleje. Blandt andet giver den sygeplejersker et større fagligt råderum. At afprøve dette kræver ikke, at man er en privat aktør - det kan lige såvel foregå i den kommunale sygepleje, hvor der er større mulighed for faglig sparring. Derfor afprøver vi i Ikast-Brande Kommune elementer af Buurtzorg-modellen i samarbejde med blandt andet hjemmeplejen. Det sker i innovationsprojektet »Erantis, selvbestemmelse og involvering - en vej til mere nærvær og omsorg«. Et projekt, hvor medarbejderne på tværs af fagområderne nytænker ældreplejen og laver små prøvehandlinger i den daglige drift.

Lokalpleje Danmarks konkurs er et eksempel på, at ældreområdet igennem en årrække har været udsat for så store besparelser, at tingene ikke længere kan løbe rundt. Vi oplever præcis de samme alt for stramme økonomiske rammer i den kommunale hjemmesygepleje.

Vi står nu over for et kommunalvalg. Vi kan se på demografien, at antallet af ældre er støt stigende, men desværre er midlerne til ældreområdet ikke stigende. Jeg vil derfor appellere til, at I som byrådspolitikere afsætter flere midler til ældreområdet. Man får ikke bedre kvalitet blot ved at udlicitere opgaver til private leverandører. Der skal afsættes reelle midler til den kommunale opgaveløsning. Flere penge til området vil give os i ældreplejen en reel mulighed for at indfri jeres ambitioner om at styrke omsorgen og nærværet i ældreplejen.

Indlæser debat...