Vækst og udvikling i landsbyerne og landdistrikterne

19. juli 2021, 12.59

Charles Damholt. Foto: Privatfoto

UDVIKLING Du kender det sikkert: Købmanden lukkede for flere år siden. Skolen stod for tur. Næste gang går det måske ud over bussen. Landdistrikterne og landsbyerne er hårdt prøvet. Vi har alle et medansvar. Vi må sikre ydersamfundenes fortsatte eksistens.

Når man kører et smut udenfor Herning by og motorvejen, er det nemt at se, at Herning Kommune flere steder er skævvredet. Flere og flere projekter/udviklinger samles i Herning og oplandsbyerne (Lind, Hammerum, Gjellerup, Tjørring) på bekostning af de små bysamfund og landdistrikterne.

Historien om idyllen på landet krakelerer. Nogle landsbyer står snart spøgelsesagtige hen, hvis ikke der politisk tages beslutning om udvikling i stedet for afvikling.

Det er på tide, at politikkerne i byrådet indser nødvendigheden af, at der må gøres noget.

Infrastrukturen er vigtig. Uden ordentlig infrastruktur, herunder veje, stier, cykelstier, offentlige transportmidler, lukker de små samfund. En god infrastruktur er vigtig for udviklingen samt for borgerne, uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet.

Herning Kommune har i spareiver nedlagt institutioner, skoler, plejehjem og andre serviceydelser og samlet dem i nogle kæmpe kolosser i Herning by inklusiv forstadsbyerne. En lille børnehave har også sin berettigelse. Der kan derfor være en idé i at bevare en mindre børnehave måske op til skolestart. Centraliseringen og store enheder er ikke nødvendigvis lykken for hverken personale eller borgerne.

Rundt omkring i landsbyerne står der mange nedlagte forretningslokaler eller erhvervsbygninger. Her lå engang en bager, en radioforretning, en kiosk eller en virksomhed. De tomme forretningslokaler er en kedelig påmindelse om et forsvundet forretningsliv. Herning Kommune kunne måske etablere små lokale iværksætterenheder eller blot etablere byggegrunde ude i landsbyerne/landdistrikterne, hvor it-virksomheder, kommunikationsvirksomheder eller andre Ole Opfindere kunne komme i gang på en nem og billig måde.

Måske kunne den lokale revisor og advokat kikke indenom et par timer hver uge og hjælpe iværksætterne godt i gang. Derudover vil en udvikling af offentlige byggegrunde samt byggeprojekter som ældrevenlige lejligheder i landsbyerne, bidrage til en udvikling, hvor den ældre borger kan forblive boende tæt på sit netværk og måske familie. Dette vil også frigive eksisterende boliger, som den yngre generation kan overtage og fornyes/renoveres. Grundene vil formegentligt være væsentligt billigere end inde i hovedbyen og dermed tiltrække iværksætterne.

Hermed udvikles landsbyerne i en positiv og mangfoldig retning. Ikke alle prioriterer at bosætte sig i hovedbyen Herning, hvor priserne på byggegrunde er væsentlige højere end i landdistrikterne.

Selvom det er nemmere at lukke øjnene, så må vi bare indrømme, at der er et større antal ejendomme i landdistrikterne, som står tomme og forladte hen. Andre har noget, der ligner en skrotforretning til nabo. Lokalområderne skal have tilført et passende beløb til lokalforskønnelse. Forladte gamle ejendomme bør rives ned. Det vil forskønne områderne, gøre dem mere attraktive, og boligpriserne vil påvirkes positivt.

Rundt omkring i lokalområdet udenfor Herning bør man overveje, om trafiksikkerheden for de bløde trafikanter er i orden. Vores små poder må gerne kunne være selvhjulpne på betryggende vis.

Byrådet bør afsætte økonomi til etablering af cykelstier mellem landsbyerne og hovedbyen inklusiv oplandsbyerne, så børn kan cykle til skole, hvilket vil bidrage til Bevæg dig for livet -målene. Herudover vil flere voksne formentligt også benytte sig af disse for at tilgå deres arbejdspladser.

Indlæser debat...