Forbyd Roundup til privat brug

10. september 2019, 09.09

ROUNDUP Der er en standende debat om forbud - indskrænkning i anvendelsestilladelse af dette produkt i flere lande. Denne debat har bredt sig til lille Danmark.

Det er da rigtigt, at i det omfang stoffet er farligt for mennesker , så bør man undgå, at det kommer i de varer, som bruges til menneskelig konsum. Her tænkes særligt på vort drikkevand.

Det er rigtigt, at Roundup er skadelig for mange planter. Det er derfor det bruges, for anvendelsen er jo netop til for at fjerne uønsket plantevækst.

Da jeg for over 50 år siden tog en landbrugsuddannelse ved Landbohøjskolen, var der flere professorer, som mente, at i fald et produkt var for farligt, så kunne man let forske sig frem til et erstatningsprodukt, som ikke var farligt.

Måske er videnskaben ikke af den opfattelse længere, eller videnskaben har ikke udviklet sig så hurtigt, som de forudså. I hvert fald har man ikke i de mange år fundet et produkt, som på tilstrækkelig vis kan erstatte Roundup.

Derfor står man nu med en situation, hvor man er ved at forbyde brugen af dette stof.

Roundup anvendes af mange forskellige brugergrupper; lad mig nævne nogle.

Offentlige institutioner og myndigheder.

Private husholdninger (haveejere).

Fritidsjordbrugere.

Professionelle storjordbrugere (fuldtidslandmænd)

Af disse er vel særligt gruppe fire professionelt uddannet til at omgå stoffet på faglig vis. De har også en økonomisk risiko på spil, hvis de overdoserer eller anvender det uhensigtsmæssigt.

Derfor når man i Østrig og Tyskland er ved at sætte ind med forbud har man i første omgang rettet blikket mod gruppe to, hvor de lige anførte hensyn hos brugerne er meget mindre udtalt og fare for forkert anvendelse (overdosering) oplagt.

Derfor må jeg mene, at et forbud skal rettes mod særligt gruppe to, men også gruppe et og tre kunne et sådant forbud rettes imod.

Vi har set, at haveejere kører affald til affaldsdepoter, som indeholder Roundup. Det kunne tyde på en uhensigtsmæssig anvendelse af stoffet og tale for en begrænsning af anvendelsen i den gruppe.

Hvordan gør man så det? Der er nok flere muligheder, men en udvej kunne være en autorisation til køb, så gruppe fire skulle præstere en viden og forpligtigelse, så overforbrug udelukkes. Køb skulle være afhængig af ansvarlighed. Den dag man har et brugbart erstatningsstof til Roundup, kan man så skride til et totalforbud.

At stoffet anvendes af offentlige instanser til bekæmpelse af for eksempel bjørneklo kan vel ikke udelukkes, men hvorfor er det mon ikke helt forbudt i denne sektor.

Jeg er godt klar over at offentlige instanser bruger mange kilo gas hvert år til afbrænding af ukrudt, hvad jeg som tidligere lokalformand i Danmarks Naturfredningsforening ikke er glad for. Det er jo med til at forøge CO2 belastningen.

Men kunne det mon undgås?