Herning - Danmarks sundeste kommune

26. juni 2017, 12.30

Marianne Bjørn.

SUNDHED Herning - Danmarks sundeste kommune!

Måske store ord - og så alligevel, for det er på mange måder en titel, der er værd at gå efter. Når vi tager sundhed i bredeste forstand, ja, så dækker ordet jo over både den mentale og fysiske sundhed. I Herning Kommunes sundhedspolitik sætter vi fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Ikke mindst at fremme sundhed og trivsel blandt de svagest stillede i samfundet. Visionen er, at alle borgere har lige adgang og mulighed for sundhed, trivsel og et godt liv. For at visionen skal lykkes, er det vigtigt, at vi tænker sundhed ind i alle politiske beslutninger.

Sundhed og trivsel skal tænkes ind i hjemmet, i daginstitutioner, i skoler, på arbejdspladsen og i fritiden.

Mange ting skal spille sammen, når vi taler sundhed, og derfor er det vigtigt, at vi kommer omkring hele mennesket. En vigtig del af det at leve det sunde liv er fysisk aktivitet.

Al forskning viser, at krop og hjerne fungerer bedst, når vi er fysisk aktive. Fysisk aktivitet er vigtig for både børn, unge, voksne og ældre. Børns indlæring og selvtillid styrkes markant, livsstilssygdomme som hjerte-kar-sygdom, diabetes 2, fedme m.m. forebygges.

Antallet af borgere med diabetes 2 stiger kraftigt og vil frem mod 2030 være næsten fordoblet, dvs. ca. 430.000 i Danmark, hvoraf flere og flere er børn og unge. Der er brug for ekstra fokus på dette område i form af den rette behandling til den enkelte patient, men der er i allerhøjeste grad også brug for forebyggelse. Med fokus på forebyggelse hjælper vi både den enkelte borger til et bedre og sundere liv, samtidig med at det er en økonomisk gevinst for kommunen. Vi skal som kommune turde investere mere i forebyggelse, så vi med forebyggende indsatser kan træde til, inden det bliver for svært.

I Herning Kommune har vi på mange måder fokus på det aktive liv. Vi kan blot se tilbage på alle de idræts- og motionsarrangementer, der har været afholdt indenfor den sidste måned. Arrangementer, hvor vi kan deltage uanset alder, køn og niveau, men også arrangementer, der har samlet verdenseliten.

Det fortæller lidt om den mangfoldighed af tilbud, vi har i kommunen, og som vi til stadighed arbejder på at gøre endnu bedre. Og det gør vi bl.a., fordi det er vigtigt, at der er noget for alle- at vi kan være fysisk aktive, når vi har tid og lyst enten i foreninger eller i den selvorganiserede idræt.

Som medlem af kultur- og fritidsudvalget er det en fornøjelse at se det ene gode initiativ efter det andet fra eksisterende og nye foreninger. Ansøgninger om at forbedre allerede eksisterende anlæg eller om midler til helt nye initiativer for at leve op til nutidens krav og ønsker om det at kunne udfolde sig fysisk.

Samværet omkring fysisk aktivitet er for mange det vigtigste og netop i idrætsforeninger skabes der grundlag for socialt samvær, fællesskab og frivilligt arbejde. Vi har et fantastisk foreningsliv i vores kommune - et foreningsliv baseret på en stor flok frivillige ildsjæle, der hver dag gør et kæmpe arbejde for at vi kan udfolde os fysisk såvel i naturen som i vores idrætsanlæg.

Som kommune har vi en vigtig opgave i at støtte op om aktiviteter i forenings- og idrætslivet, at støtte op om at vedligeholde og udbygge vore idrætsfaciliteter, at sørge for, at stier og cykelstier er i en sådan stand, at vi trygt kan bevæge os rundt. At vi kan sende vores børn ud på stierne og være selvtransporterende til skole og fritidsaktiviteter, at vi har sammenhængende stiforløb, så vi kan cykle på arbejde osv. Kort og godt være medvirkende til, at alle har mulighed for fysisk udfoldelse i nærmiljøet.

Så ja, Herning Kommune er godt på vej, men der er stadig et arbejde at gøre, for at vi vil kunne kalde os Danmarks sundeste Kommune.