Regionsbudget i den rigtige retning

6. oktober 2020, 14.26

Rasmus Foged. Foto: PR-foto

BUDGET Region Midtjyllands budget for 2021 er nu på plads, og der indgår mange af Alternativets mærkesager i budgettet. Økonomiaftalen med regeringen gav mulighed for at tilføre ekstra midler, og det er meget tiltrængt. Det økonomiske løft er desværre ikke stort nok til at modsvare udviklingen i behandlingsbehovet, så der vil også fremover være behov for at kæmpe for flere ressourcer til sundhedsvæsnet.

Vi er meget glade for, at vi var enige om at fastholde vores fokus på at forbedre psykiatrien. Det er kun et lille løft, og Alternativet havde gerne set et større løft, men vi anerkender også behovet på regionens hospitaler for fysiske sygdomme. Så vi glæder os over, at vi dog er på rette vej og ikke mindst, at alle partier i regionsrådet bakker op om dette.

I forhold til de øvrige hospitaler er vi glade for, at vi både kan give et generelt løft og samtidig fortsætter med at investere i Aarhus Universitetshospital, der er presset af det stigende behov for behandlinger og effektiviseringskrav. Vi er også meget tilfredse med, at vi nu har afsat penge til at hjælpe Hospitalsenhed Vest med udgifterne til at flytte til det nye hospital i Gødstrup.

En af de mærkesager, vi har arbejdet mest for i år, er opgøret med brugerbetaling for forældrene til indlagte børn. Vi mener, begge forældre skal have mulighed for at drage omsorg for barnet, når man i stunder som disse har brug for at være samlet som familie og værne om hinanden. Det skal ikke være økonomien, der er afgørende for, om begge forældre kan være til stede.

Alternativet har også støttet aktivt op om forslaget om en klinik til patienter med komplekse problemstillinger, som blandt andet kan skyldes kulturelle, sociale eller sproglige barrierer. Derfor er det meget fint, at vi har fået sat dette projekt i verden, og jeg håber, klinikken kan få et godt samarbejde med den indvandrermedicinske klinik i Odense, der gennem flere år har gjort mange gode erfaringer på området.

Et af Alternativets fornemmeste formål er at kæmpe for en bæredygtig verden, hvor vores børn, børnebørn, oldebørn og så videre får lige så gode muligheder, som vi selv har fået, og hvor vi ikke tager mere fra naturen og jorden, end vi giver tilbage. Vi er langt fra at nå det punkt, men vi er glade for, at vi i Region Midtjylland fortsætter arbejdet med at sætte fokus på bæredygtighed.

Forbruget af produkter på regionens hospitaler er en meget stor udfordring i forhold til en bæredygtig drift af regionen, og derfor har det været vigtigt for os at sikre fortsættelsen af bæredygtighedsagenter på hospitalerne.

Vi er også glade for etableringen af Center for Bæredygtige Hospitaler - et forhåbentligt yderligere skridt i en grøn retning, hvor alle tiltag tæller.

Endelig er vi også glade for, at vi har sat penge af til bæredygtige initiativer og investeringer. Dermed har vi mulighed for at støtte den grønne omstilling, når der kommer gode idéer fra klima hjerter alle steder i regionen.

Vi håber, at vi hurtigt kan få omsat pengene til konkrete projekter, da det haster med den grønne omstilling.