Kunne dette være en løsning for landbrug og natur?

19. juni 2020, 11.16

Foto: Adobe Stock Photo

LØSNING Vi har nu haft ulv i otte år i Danmark. Vi har i disse år oplevet gode og mindre gode ting med det at have ulven genindvandret. Men ulven er kommet for at blive, og derfor kan vi lige så godt tænke i løsninger med ulven.

Det er svært at se nogen som helst mening med det hysteri, der findes omkring ulven. Når vi hegner vore høns inde for ræven, og det alligevel lykkes for Mikkel at tage en høne eller to, er der ingen, der skriver i avisen om det. Avisernes redaktioner ville grine hvis folk forventede det. Anderledes forholder det sig, når det er ulv. Så bliver der skrevet side op og side ned, og alt får ulven skylden for. Selv at køer bryder ud af indhegninger. Dette skete garanteret også, før ulven kom.

Som vi ser det, kunne løsningen være følgende til glæde for husdyrholderne og til glæde for det vilde dyreliv i Danmark repræsenteret ved ulven.

Der er ingen tvivl om, at i ulvezonerne skal der opstilles ulveafvisende hegn, da der her er et revirhævdende par, der opfostrer unger og skal finde føden i området. De er i området, og de flytter sig ikke.

Ulvezonen ved Stråsø bør udvides, og der bør kunne fås økonomisk hjælp til at vedligeholde hegnene, da det er en stor post, og det er meget tidskrævende. Dette er en nødvendighed, hvis det skal lykkes, at ulvene og fåreavlerne i zonen kan leve side om side. Desuden burde der i ulvezonen være mulighed for erstatning for kalve og føl.

I den øvrige del af Jylland er der en mindre risiko for at strejfende ulve af og til tager et får på deres vej. Her er der to muligheder efter vores skøn: 1. Hvis man ønsker maksimal beskyttelse af sine dyr, kan man opsætte ulveafvisende hegn. Det er en dyr løsning, som kun sjældent kommer i anvendelse. Risikoen for at en ulv angriber her er minimal. 2. Man kunne acceptere, at et enkelt dyr bliver taget. Der skal også her være erstatning på lige fod med ulvezonen herunder for kalv og føl. Husdyr døde også inden, ulven kom til Danmark af mange andre årsager. Disse årsager accepterer man jo som uundgåelige. Det er ligesom det kun er et problem, hvis årsagen til dyrenes død er ulven.

Det sidste, der kunne være med til at løse konflikten med ulven, er, at pressen begynder at være lidt seriøs og ikke hopper på hvad som helst, der nu kunne være ulv. Man råber om »formodet« ulv ved hver en lejlighed. Godt støttet af uvidende politikere, der bare kører deres debat på personlige følelser og frygt, fordi de har deres viden fra folkeeventyr og bibelen. Det burde ikke kunne forekomme i et oplyst samfund, hvor seriøs viden om ulven er lettilgængelig.