DET ER DIT VALG - KV21

Valgmøde for borgere med særlige behov

23. september 2021, 10.17

Bytoften i Tjørring lægger hus til et valgmøde om handicappede. Foto: Henrik Ole Jensen

TJØRRING CP Danmark Vestjylland og Aktivitetsklubben på Bytoften vil sætte fokus på forholdene for borgere med særlige behov og inviterer derfor til valgmøde på Bytoften i Tjørring fredag formiddag.

Arrangørerne skriver i en pressemeddelelse, at de har inviteret alle opstillede partier og bedt dem komme med deres handicappolitik på området.

Valgmødet er for borgere med særlige behov, borgere der bor i botilbud, borgere der benytter beskyttet tilbud, og borgere der modtager undervisning i særlig tilrettelagt undervisning, STU.

Blandt mødets emner er ensomhed, som er et højaktuelt samfundsproblem, særligt på grund af coronakrisen. Her er personer med handicap særlig udsat, og 40 procent af mennesker med et større psykisk handicap føler sig ofte eller meget ofte uønsket alene. Blandt mennesker med et større fysisk handicap er tallet 23 procent. Til sammenligning føler blot 8 procent af dem, der ikke har et handicap, sig uønsket alene.

Et andet emne er ønsket om at få flere med handicap i job. Mennesker med handicap ønsker at deltage, bidrage og være en del af samfundet og dermed også på arbejdsmarkedet. Desværre har for mange mennesker med handicap for svært ved at blive en del af arbejdsmarkedet.

Et tredje emne er kollektiv trafik og individuel handicapkørsel. Den individuelle handicapkørsel er i Herning kommune dyrere end i nabokommunerne, og rejsetidspunkter er begrænsede i forhold til nabokommunerne.

Indlæser debat...