Sparekniven rammer forebyggelse og frivillighed

Udgivet:08. december 2022, 12.02

Læsetid:2 minutter

Karlo Brondbjerg. Foto: PR-foto

Af Karlo Brondbjerg byrådsmedlem i Herning Kommune for Kristendemokraterne

10 måneder siden

BESPARELSER Da alle andre partier i byrådet ønskede at lukke forebyggelsesudvalget sidste år, lovede borgmester Dorte West på vegne af byrådet, at der ville blive taget vare på forebyggelsesudvalgets projekter i de andre udvalg. Projekterne var fuldt finansieret, for forebyggelsesudvalgets penge fulgte med opgaverne. På byrådsmødet sidste år udtrykte jeg bekymring om de andres udvalgs velvilje til at tænke i forebyggelse, og jeg kan desværre her bringe et par eksempler på, hvor galt det er gået.

Bodil Markmøller fik i 2017 frivillighedsprisen for det enorme arbejde, hun havde gjort for især at starte søndagscaféerne op i kommunen. Projektet blev til i samarbejde med forebyggelsesudvalget, og Lars Krarup brugte ved prisuddelingen en del af taletiden til at vise anerkendelse herfor. I dag foreslår social- og sundhedsudvalget at fjerne tilskuddet til søndagscaféerne.

I 2020 fik Forebyggelsesudvalget en ansøgning fra Kirkens Korshær om at støtte et Be Cool angsthåndteringsprogram, idet Korshæren har en medarbejderstab, der er fuldt kvalificeret til at tilbyde hjælpen. Det er et tiltag for børn og deres forældre, hvis hverdag er præget af angst og bekymringer i en grad, der fastlåser familien og afholder dem fra et almindeligt hverdagsliv. Børnene kan lide under skolevægring, social angst, generaliseret angst samt andre problematikker, som alle har stor påvirkning på børnenes trivsel. Korshæren beder bare om 84.000 kroner til projektet, og for dette beløb kan de udrette meget mere end kommunen nogensinde kan gøre for det samme beløb, for de har et 24/7-familienetværk, som det offentlige ikke kan matche. Et enigt forebyggelsesudvalg besluttede i 2020 at støtte Be Cool i to år og sendte samtidig sagen til orientering i børne- og familieudvalget (BFU) i den forventning, at udvalget ville støtte projektet fremover. BFU fandt aldrig ejerskab herfor.

Ved budgetforlig 2020 fik KD forhandlet en permanent rammeforhøjelse af §18-midler til støtte af frivillige foreninger på 500.000 kroner. Jeg har møjsommeligt på vegne af KD kæmpet for flere støttekroner til de frivillige foreninger, men nu kan jeg se, at man med et pennestrøg vil tage en million kroner fra de frivillige?

Man har i høringsfasen skrevet, at hvis nogen var imod besparelserne, så skulle man komme med alternativer. Jeg gør opmærksom på, at de projekter, som jeg har nævnt, alle gør en stor forskel for små penge. Frem for de økonomiske småbeløb, er der mere tale om tankegang og principper, og det vil oven i købet være økonomisk uansvarligt at lukke de ovennævnte tiltag.

Det er for eksempel ok for mig at lukke det dyre botilbud på Gl. Landevej og spare 3,8 millioner kroner, men jeg forventer, at brugerne bliver henvist til et tilbud inden for kommunen? Jeg accepterer de store linjer i sparerunden, men jeg forstår ikke, hvorfor man vil nedlægge de små projekter, hvor kronen løber meget langt på literen.

KD bakker op om kommunens forebyggelses- og frivillighedssamarbejde.