Byråd siger igen nej til bakkelandskab

10. oktober 2019, 09.52

Påvirkningen af landskabet bliver for stor, mener politikerne. Foto: Herning Kommune

HERNING/KOLLUND Som tidligere omtalt i Folkebladet sagde Herning Kommunes Teknik- og Miljøudvalg i foråret nej til en lodsejer, som ønskede at etablere et bakkelandskab med overskudsjord fra anlægsprojekter ved en grusgrav ved Kollund. Udvalget mente, at påvirkningen af landskabet ville blive for stor. Nu har lodsejeren indsendt et revideret projekt til byplanudvalget, men også her er svaret nej. Udvalget vil hellere udnytte overskudsjord tættere på Herning, hvor eksempelvis støjvolde og fritids-landskaber kan komme flere mennesker til gode.

Derfor har byplanudvalget bedt medarbejderne på rådhuset om at gå i gang med at udarbejde en ny »Strategi for Bæredygtig Jordhåndtering«.

Den skal lægge fast, hvor og hvordan affaldsjord bedst udnyttes.