Bravo, Verdo!

18. august 2020, 14.32

Erling Askjær Jørgensen. Foto: Flemming Hansen

FJERNVARME Ligesom mange andre blev jeg både overrasket og glad, da det blev oplyst, at Verdo nedsætter prisen på vor fjernvarme. Jeg tror, at vi ikke mindst kan takke Finn Andersen, som bor her i Tjørring for dette glædelige budskab.

Finn Andersen ydede i sin tid også en kæmpeindsats sammen med den borgergruppe, han var en del af, for at en venstreminister via lovindgreb forhindrede Lars Krarup i yderligere at udnytte vi fjernvarmeforbrugere.

At prisen på vor fjernevarme nu sættes ned dokumenterer også, at det hidtil har været for dyrt, det vi fik fra de tidligere selskaber, der har udnyttet os. Og hvem var det, der solgte vores fjernvarmeselskaber sådan stykvis? Det var såmænd Lars Krarup. Hvad han har disponeret vedrørende fjernvarmen, har kostet os så mange millioner, at man forlods ikke troede det muligt.

Nu kan vi fjernvarmeforbrugere se frem til både rimeligere priser og en fornuftig og rationel drift af fjernvarmen.

Der er ingen tvivl om, at Finn Andersen som næstformand i koncernbestyrelsen i Verdo er vor sikkerhed for, at vi ikke fremover som førhen vil blive mishandlet via fjervarmeforsyningen.

Bravo!