Skal vi have shuttle-tog?

Udgivet:05. oktober 2018, 10.48

Læsetid:2 minutter

Ernst B. Knudsen.

Af Ernst B. Knudsen
Klokkehøj 60, Gjellerup, byrådsmedlem, Det Konservative Folkeparti i Herning

Shuttle-tog I det netop indgåede Budgetforlig 2019 står der: »Byrådet er i den forbindelse blevet præsenteret for muligheden for at indsætte shuttle-tog, altså at etablere en slags letbane, mellem Messecentret, Hernings centrum og Birk. Dette kræver statslig medfinansiering. Budgetforligspartierne ønsker, at der arbejdes videre med planerne - herunder overvejelser om eventuelt brintdrevne tog«.

Heldigvis er der ikke besluttet noget endeligt endnu. I tirsdagens avis kunne vi læse, at regionen skulle spare 50 procent ekstra på busser. En af årsagerne var, at Aarhus Letbane havde vist sig dyrere end forudsat.

Umiddelbart lyder det jo spændende med et sådant shuttle-tog. Der er imidlertid noget, der skurrer i mine »liberale ører«, når jeg hører, at noget skal være kommunalt drevet i samarbejde med DSB og Banestyrelsen. De senere års erfaring med IC4-tog og letbaner giver næsten en dødsdom på forhånd.

Herning er en liberal kommune med mange store og små busselskaber. Hvis der skal skaffes mange busser, så er alle på mærkerne og hjælper hinanden. Hvis én bus går i stykker, skaffes straks en anden.

Man kan næsten forestille sig, hvad der sker en sen aften, hvis der bliver problemer med shuttle-toget eller bare et signal, så skal alverdens offentlige beredskab sættes i gang, og det hele går i stå.

Hvis vi skal have shuttle-tog, mener jeg, at det skal være privat drevet. Der har været lagt op til, at Herning Kommune selv skulle købe ét togsæt og så eventuelt leje ét mere ved store events. Det,mener jeg, er en dårlig løsning. Man skal i stedet spørge Arriva med flere, om de kan løse opgaven, og hvad det vil koste. Hvis Arriva med flere ikke kan løse opgaven, så tror jeg endnu mindre på, at Herning Kommune selv kan gøre det.

Der er jo også en stor økonomisk risiko ved, at Herning Kommune selv skal stå for indkøb og drift af et shuttle-tog. Herning er ikke London eller Dubai, og hvis der kommer tab ved togdriften, kan det gå ud over andre, der i forvejen har spændt livremmen ind.

På den budgetkonference, vi netop har været til i byrådet, spurgte jeg også ind til, hvem og hvor mange der vil køre med et sådant tog. Det havde man ikke undersøgt til bunds. Jeg stillede også lidt drilsk spørgsmålet vedrørende Landsskuet i Herning: »Hvor mange landmandsfamilier der vil tage toget til Herning, hvorefter de vil sætte sig i shuttle-toget ud til Messecentret i stedet for at tage bilen hjemme fra gården?«

Efter min opfattelse skal der stilles alle mulige kritiske spørgsmål, inden man kaster sig ud i et så usikkert projekt som shuttle-tog. Imidlertid skal man ikke være afvisende, hvis der er private investorer eller togselskaber, der vil drive det for kommunen.