Fængselsstraffe til to 15-årige: Dømt for vold af særlig grov karakter

Rent undtagelsesvist blev dommene for grov vold gjort betingede på grund af de tiltaltes unge alder

15. maj 2020, 15.04

I baggrunden ses skuret, der 13. marts var gernings­stedet for et overfald på en 17-årig. To drenge på 15 år stod bag volden, og de blev i går ved retten i Herning begge dømt for grov vold. Foto: Flemming Thulstrup

IKAST To Ikast-drenge på blot 15 år er ved en domsmandsret ved Retten i Herning blevet idømt henholdsvis 60 dage og fire måneders fængsel for vold af særlig grov karakter. Hver dom blev gjort betinget med en prøvetid på et år, og desuden skal drengene underlægges Nævnet for Ungdomskriminalitet,...