Selvfølgelig kan akutmodtagelsen bruges til noget

27. juni 2017, 12.30

Akutafdelingen på Gl. Landevej er kun 17 år gammel, påpeger læserbrevs-skribenterne. ?Privatfoto

SYGEHUSGRUNDEN Herning Kommune har sammen med sine rådgivere lavet helhedsplanen »Herning+«. Ifølge denne plan skal hele den forholdsvis nye akutmodtagelse og røntgenafdeling ud mod krydset Gl. Landevej/Møllegade rives ned.

Mange kender sikkert afdelingen, hvis de har været oppe at få taget et røntgenbillede. Afdelingen fremstår som ny. Den er da også først taget i brug i år 2000. Det er jo ingen alder. Det nye supersygehus i Gødstrup, der er omkring tre år forsinket, skal indvies i 2020.

Til den tid er det første stykke beton allerede otte år gammelt.

Vi synes, at det er meget bemærkelsesværdigt, at man ikke har kunnet tænke sig til nogle anvendelsesmuligheder. Det er måske, fordi man er vant til at tænke, at nedlagte bygninger skal bruges til kulturelle formål, som f.eks.: Kulturellen/Huset nr.7 og nyt bibliotek m.m.. Ja, og så selvfølgelig boliger.

Folk med »Herning-ånd« har tænkt utraditionelt. Kjeld Jørgensen, stifteren af Kello, fik f.eks. den fortrinlige idé at ombygge den tidligere Kello-fabrik til sundhedshus.

Kunne den nye nedrivningstruede del af Sygehuset ikke også ombygges til f.eks. sundhedshus? Selvfølgelig kan den det. Som vi har fået det oplyst, er ydermurerne bærende, mens skillevæggene kan flyttes.

I Herning Folkeblad 24. juni fortalte to arkitekter, at det var bygningernes store bredde, der gjorde dem uegnet til boliger, idet man ikke kunne få lys ind fra to sider. Det blev oplyst, at de nye bygninger var omkring 15-20 m brede. Det kan her nævnes, at Kello-bygningen, der er anvendt til sundhedshus er omkring 36 m i bredden.

I et sundhedshus er man jo også ofte afklædt, hvad enten man skal undersøges eller have fysioterapi eller massage. Derfor er det heller ikke absolut en fordel med vinduer til alle sider.

Der er en helt anden anvendelsesmulighed, som vi mener, man skal overveje. Det drejer sig om små vækstfirmaer, der er leverandør af viden og udstyr til sygehuse. I universitetsbyen Lund uden for Malmø er der en hel række små og mellemstore virksomheder med et meget højt vidensniveau, der er leverandører til sundhedsektoren.

En af disse er CellaVision AB, der laver apparatur til automatisk mikroskopering, der efterfølgende bliver overført til computerbilleder, så computeren f.eks. selv kan tælle antal kræftceller. CellaVision AB har i dag lidt under 100 medarbejdere.

Tænk, hvis vi kunne få en sådan virksomhed ind på sygehusgrunden. De støjer og forurener ligeså lidt, som et revisionsfirma. Varetransporten kunne komme samme vej, som ambulancerne kører i dag.

Det vil sikkert være det største problem, at få så højtuddannede folk til Herning. Det kan imidlertid værre, at når Supersygehuset i Gødstrup starter, så er der højtudannede ægtefæller til læger og personale, der kunne få et job her.

Mange vil sikkert tænke, at sådant noget kan man ikke i Herning, men hvem tænkte for 30 år siden, at vi ville få en så videnstung virksomhed i Herning-Ikast som KK-Electronic og det i en by, der beskæftiger sig mest med tekstiler.

Nu har vi også fået virksomheden H2-Logic, der fremstiller brinttankstationer, hvem havde forudset det? Og hvad med Global Lightning Protection Services A/S, der i HI-Park tester bl.a. vindmøller for lyn. Her var kravet sikkert ikke lys fra to sider, men nærmere meget få vinduer i den store hal.

Herning Kommune og byrådet skal dog have ros for at de har købt sygehusgrunden for 136 millioner kroner. Det er en beskeden sum i forhold til værdien af grund og bygninger.

Hvis de kan tiltrække nogle forsknings- og vækstvirksomheder så er det da bedre at stille bygningerne gratis til rådighed end at rive dem ned.

Hvad der kommer til at ligge på sygehusgrunden, er der ingen der kan forudsige, men hvis man blot river de nyeste bygninger ned, er det tegn på manglende forestillingsevne og fantasi.