Ingen Verdo-krumspring med forbrugernes penge i Videbæk

Energiforsyning i Videbæk vil være blandt de fem billigste med varmen

1. maj 2019, 12.38

Videbæk Energiforsyning A.m.b.a fortsætter med at renovere fjernvarmerør de næste år i Videbæk by. Formanden Ingolf Nielsen erkendte på generalforsamlingen, at »det er et område, vi har forsømt en del år«. Nøgletal for selskabet viser, at 23,6 procent af den producerede varme forsvinder i ledningsnettet, inden den når ud til forbrugerne. Foto: jørn deleuran

VIDEBÆK Det tog en halv time tirsdag aften, så var alt klaret ved generalforsamlingen i Videbæk Energiforsyning A.m.b.a.

Formand Ingolf Nielsen fik beretningen godkendt med klapsalver.

De 144 fremmødte sagde tavst god for regnskabet, som direktør Jan Michael Grarup fortalte om. Og ingen havde kommentarer til det honorar, bestyrelsen for Videbæk Energiforsyning A.m.b.a får. Formanden Ingolf Nielsen får 50.000 kroner, næstformand Bent Stræde 30.000 kroner og de øvrige fem bestyrelsesmedlemmer hver 20.000 kroner.

Det eneste spørgsmål fra de lange borde, hvor tallerkenerne ventede på Hotel Westergaards smørrebrød, kom, da det blev fortalt, at Videbæk Energiforsyning A.m.b.a skifter revisor.

BDO har fået opgaven, og Ernst & Young er sat på porten.

- Det var BDO, der kom til os med et tilbud, der vil reducere vores udgifter til 25 procent af, hvad de er i dag, forklarede Jan Michael Grarup.

Det blev godtaget af forsamlingen, der en enkelt gang også mumlede tilfreds, da Ingolf Nielsen fortalte om værkets salg af en gammel gasmotor.

Den skulle sælges, og man afsøgte markedet. Ingolf Nielsen fortalte, at et bud lød på 60.000 kroner, men direktør Jan Michael Grarup besluttede sig for at kigge uden for landets grænser.

- Gasmotoren blev solgt til Ungarn for en million kroner - og ikke kun 60.000 kroner, fortalte Ingolf Nielsen.

Formanden havde forinden indledt sin beretning med at nævne tre vigtige hændelser for Videbæk Energiforsyning A.m.b.a sidste år.

Den ene var ansættelsen af Jan Michael Grarup som ny direktør - »et godt valg« konstaterede Ingolf Nielsen.

Den anden store begivenhed var, at energiselskabet begyndte byggeriet af en ny administrationsbygning til de syv ansatte. Den koster 6,5 millioner kroner.

Den tredje store begivenhed var en ny energiaftale.

- Det mest positive, man kan sige om den aftale, er, at alle partier stod bag. Der vil dog ikke ske de store ændringer i vores måde at drive Videbæk Energiforsyning på. Vi havde dog gerne set, at bindingen med, at vi skal bruge gas, blev ophævet. Frit valg af brændsel vil altid give den billigst mulige varme, sagde Ingolf Nielsen.

Videbæk får sin varme fra både gas, elkedel, kraftvarmeværket og fra biogasanlægget på Arla, som i dag leverer mere end halvdelen af fjernvarmen.

- Vi har været indkaldt til møde med Forsyningstilsynet. Vi fik godkendt en aftale om, at vores overskud på varmen skal være væk inden 2021. Derfor giver vi rabat på varmen nu. Vi vil være blandt de fem billigste i landet med fjernvarme, sagde Ingolf Nielsen.

Ingolf Nielsen fortalte, at energiforsyningens CO2-regnskab bliver endnu bedre i fremtiden. Selskabets leverandør af el vil gå over til ren vedvarende energi.

- Den omstilling vil give lidt dyrere el. Det svarer til omkring 40 kroner om året for en almindelig husstand, fortalte Ingolf Nielsen.

Ingen krumspring...