Torveplaner, Dyrby’s og parkeringkælder

Udgivet:11. oktober 2021, 13.13

Læsetid:3 minutter

Ernst B. Knudsen. Foto: PR-foto

Af Ernst B Knudsen. Medlem af Herning Byråd for Borgerlisten

1 år siden

TORVET Her i bladet kunne man lørdag læse, at Byrådet nu havde vedtaget en lokalplan, der gav Dyrby´s mulighed for at lave orangeri på Torvet. Man kunne også læse, at Borgerlisten havde stemt imod lokalplanen. Læserne vil sikkert heraf slutte, at Borgerlisten er imod Dyrby´s planer.

Som jeg sagde i byrådssalen, er vi i Borgerlisten meget glade for Torvet og også for Dyrby´s, men lokalplanen omfatter meget andet end Dyrby´s, og da lokalplanen beslaglægger så stort et areal, er vi bange for, at der ikke bliver plads til større torveaktiviteter.

Jeg sagde også: »Vi mener, at man skal lave en grundigere helhedsplan for Torvet, inden man laver lokalplan for området. Endvidere mener vi, at den ny lokalplan er mangelfuld«.

Man skal være opmærksom på, at den nye lokalplan ikke bare omfatter Dyrby´s men ejendommene Torvet 6, 8 og 10. Her er der i dag blandt andet en frisørbutik og Africa Tours store vinduesparti. Desuden omfatter lokalplanen hele den nye legeplads på Torvet.

Inden for lokalplanen er der udlagt byggefelter for byggeri i én etage. Det mærkelige er, at det er foran frisørens og Africa Tours butiksvinduer, hvor der må bygges i én etage fire meter ud fra facaden. Altså må man her bygge for eksempel serveringslokaler umiddelbart op ad butiksruderne.

Nu er det jo sådan, at det er selskabet, Torvet 6 Herning A/S, der ejer både bygningerne, Torvet 6, 8 og 10 og hele parkeringskælderen under Torvet. De har derfor skrevet en indsigelse, hvor de fremfører, at de går ud fra, at det er dem, ejerne af bygningerne, der kan få lov til at lave en tilbygning foran deres eksisterende butikker. Det afviser kommunen imidlertid. De skriver: »Ved salg af kommunalt ejet areal er kommunen forpligtiget til at sælge arealet i offentligt udbud, hvilket betyder, at alle i princippet kan byde på arealet«.

Sagen er jo bare, at den nordlige del af Torvet, herunder den nye legeplads, slet ikke tilhører kommunen men netop ejes af selskabet, Torvet 6 Herning A/S, der også ejer bygningerne.

Oprindelig var det Kommunernes Pensionsforsikring A/S, der havde købt arealet og byggede parkeringskælderen. I skødet med Herning Kommune står der i §6:

»Herning Kommune og Kommunernes Pensionsforsikring A/S har underskrevet en deklaration, som giver Herning Kommune en ubegrænset brugsret over torveområdet, således at Herning Kommune råder over og har ansvaret for arealet oven på beskyttelseslaget over membranen over den underjordiske parkeringskælder«

Men! I den af borgmester Hilmar Sølund underskrevne deklaration tinglyst 6. november 1996 står der også: »Der ikke må bygges på Torvearealet«.

Her i bladet stod der, at jeg mente, at en lille del af lokalplanen går ind over parkeringkælderen. Det er nu noget alle kan konstatere, da den nye legeplads er inden for lokalplanen, og det er syd for legepladsen, trappen går ned i parkeringkælderen. Der drejer sig om cirka 400 m2 mod B&O grun-dens 230 m2.

Her i bladet stod der også, at allerede lovlig anvendelse af parkeringkælderen må fortsætte, selvom den ny lokalplan »lapper ind over«. En lokalplan lapper ikke ind over noget, den aflyser den tidligere lokalplan. For øvrigt burde man jo ikke lave en lokalplan for kælderetagen og en for stueetagen, da der kun er én lokalplan, der er gældende.

Jeg tror ikke, at det bliver det sidste, vi kommer til at høre i denne sag.