Centerbyer i udvikling - eller afvikling?

6. november 2017, 13.10

Marianne Bjørn.

CENTERBYER Herning Kommune er på mange måder i en flot udvikling, og det skal den også være. Herning Kommune er og skal være en dynamisk kommune, en kommune, hvor det er godt at være borger uanset alder. En kommune, hvor det er godt at drive virksomhed og hvor der er gode og attraktive arbejdspladser. Jeg vil fortsat arbejde for udvikling i hele kommunen, hvilket også betyder, at vi skal være ekstra opmærksomme på, at centerbyer og landsbyer ikke glemmes.

I Vildbjerg har vi en vision - fra centerbyplanen, som mange borgere og foreninger har deltaget i udviklingen af: Vildbjerg skal være et naturligt valg for erhvervslivet. Vildbjerg skal fortsat være en by i bevægelse,-en tryg by.

Skal denne vision bruges til noget eller skal den bare lægges ned i en skuffe, og »så ser vi, hvad der sker«?

Nej,det er jo ikke Vildbjergs DNA bare at lade stå til. Vi vil tage medansvar for, at vi har en attraktiv by i stadig udvikling for både borgere, virksomheder, foreninger, detailhandel osv. Vi vil have en levende by med trivsel, tryghed, udvikling og samarbejde. Det må vi alle tage et medansvar for.

Vi har en stærk erhvervsklynge, og det er meget vigtigt, at vi fastholder og videreudvikler grobunden for nye og gamle virksomheder ved bl.a. at sikre tilgængelige erhvervsgrunde og lejemål, god infrastruktur og en tæt forbindelse mellem by- og erhvervsliv.

Vores foreningsliv er helt unikt. Vildbjergs brede foreningsliv rummer oplagte og tilstedeværende ressourcer og bør udnyttes til at støtte op om byens aktiviteter og værdier og derved byens fortsatte udvikling. Vildbjerg har flere gange vist, at når man står sammen, kan man komme langt.

Der er et stort ønske om at etablere et mødested for unge- et sted, som ikke handler om sport som sådan, men et sted, hvor man kan udfolde sig fysisk, bogligt, kreativt og socialt. Et sted, der bygges op af de unge i samarbejde med forældre og andre voksne.

Mange byer af Vildbjergs størrelse og karakter oplever i disse år massive butikslukninger på trods af, at de samtidig oplever befolkningstilvækst. Detailhandlen udfordres generelt i disse år af e-handel og butikkernes koncentration i de større byer. Vildbjergs handelsliv er fortsat til stede i og omkring Søndergade med et bredt udvalg af butikker, men det er samtidig vigtigt at have fokus på andre tiltag for at fastholde en stærk og aktiv bymidte.

Jeg mener at vi skal

. Styrke sammenhængen mellem erhvervsområdet, bymidten og kultur-fritidsområdet. Styrkelsen suppleret af markedsføring og aktiviteter vil også kunne bruges til at få pendlerne til virksomhederne til at handle i byens butikker - og dermed styrke handelslivet.

. Sørge for en velfungerende og sikker infrastruktur (sikre skoleveje - med Pugdalvejs forlængelse skal der lukkes for den tunge trafik på Parkallé).

. Holde fokus på salg og byggemodning af ledige bolig-og erhvervsgrunde.

. Inddrage de unge i opbygningen af et værested.

. Nedsætte et tværgående foreningsudvalg, der kan varetage fælles udfordringer.

Byrådet har et mål om en »hel kommune i vækst«, hvor centerbyerne skal være identitetsstærke - have deres egen identitet som base for det gode liv - udvikle deres særpræg og kvaliteter - deltage i serviceringen af mindre byer og landdistrikter.

Arbejdet med fortsat at udvikle Vildbjerg kommer ikke af sig selv og er noget, som vi alle må være en del af, bidrage til og tage medejerskab af. Lige nu er opgaverne egentlig lagt ud til foreninger og ildsjæle, som i forvejen udfører et kæmpe arbejde. Derfor vil jeg, hvis jeg bliver genvalgt til byrådet, arbejde for, at vi i kommunen kan ansætte en centerby-koordinator, der kan være i tæt dialog med foreninger i de enkelte centerbyer og bindeled mellem administration/politikere og centerbyerne. Ellers kunne jeg godt være nervøs for, at de fine planer og det store forarbejde løber ud i sandet, og at det ikke bliver »en hel kommune i vækst«.

Så hvis du vil have en kandidat i byrådet, der arbejder for vækst i HELE kommunen, så skal du sætte krýds ved nr. 18 på Venstres liste, Marianne Bjørn.