Kan Venstre ikke garantere beskyttelsen af Knudmose-området?

5. marts 2021, 10.49

Mikael Sloth. Foto: PR-foto

ERHVERVSOMRÅDE Det må jo være spørgsmålet, når Ulrik Hyldgaard (V) i Herning Folkeblad 3. marts udtaler, at han ikke kan garantere, at der aldrig vil ske anden udvikling i området syd for Knudmosen.

Herning Kommune er berømt for sin evne til langsigtet planlægning, og vejforbindelser i kommunen er historisk altid blevet udlagt med sigte på at skabe udvikling i et område.

Læs også
Kommune efter store naboprotester: Ingen planer om byggerier i Knudmosen
+Abonnement

Netop derfor er det bekymringen, at det foreslåede erhvervsområde og vejforbindelse i området syd for Knudmosen kun er første skridt mod byggeri i hele området. Og nu synes Venstre netop at bekræfte, at man ikke kan garantere områdets beskyttelse på sigt.

Ulrik Hyldgaard udtaler også, at man gerne vil skabe en klynge af recycling-firmaer i området syd for Knudmosen, som dog kun vil bestå af tre virksomheder. Dette modstrider kommuneplanforslaget, som netop beskriver, at der i stedet skal skabes et innovativt recycling-hub på Mørupvej.

Ulrik Hyldgaard refererer til, at kommunens undersøgelser har vist, at nærhed til motorveje er vigtig for virksomheder. Kommunens analyse af 17 erhvervsområder fra maj 2020 inkluderede dog ikke det forslåede erhvervsområde syd for Knudmosen. I stedet pegede analysen blandt andet på Mørupvej som oplagt for udlæg af erhvervsarealer netop grundet adgangen til motorvejen via den nye forlængelse af Mørupvej.

Kommuneplanforslaget uddyber ikke, hvad der skyldes det særlige behov for placering i området syd for Knudmosen, eller hvorfor det mere oplagte område på Mørupvej ikke kan anvendes. Hidtil i høringsmøderne har kommunen ikke svaret på disse spørgsmål.

Ulrik Hyldgaard nævner, at man vil tage de behørige hensyn til de dyr, der kommer frem og tilbage gennem faunapassagen, og at man blot kan gøre erhvervsområdet mindre.

Overholdelse af Vejdirektoratets afstandskrav til faunapassagen og naboer generelt vil reducere erhvervsområdet til kun 4,2 hektar. Hertil kommer, at der i tillæg vil skulle friholdes en spredningskorridor midt igennem erhvervsområdet.

Til sammenligning vil erhvervsområdet kunne placeres på Mørupvej uden arealbegrænsninger og uden gener for naboer, natur og miljø.

Læs også
Knudmosen er blevet kampscene: Naboer i protest mod kommuneplan
+Abonnement

Der ses frem til næste høringsmøde 11. marts, hvor kommunen har lejlighed til at adressere de mange spørgsmål om sagen.

Indtil da vil det også være relevant at få bekræftet, om Venstre virkelig har taget stilling i sagen om Knudmosen? Det vil sige, om det fortsat støtter erhvervsområdet og vejforbindelsen, og at det ikke kan garantere en fremtidig beskyttelse af området syd for Knudmosen?

I den sammenhæng vil det også være af interesse at få afdækket, hvordan de andre partier i Herning Byråd stiller sig i sagen?