Afdelingslæge i opråb mod spareplan: i skal være dristige - men ikke dumdristige

31. juli 2019, 09.16

Foto: Flemming Hansen

RØNTGEN HVIS DENNE VI Dialog, dygtighed og dristighed er de tre bærende værdier i Region Midtjylland. Som uddannet røntgenlæge- speciallæge i radiologi- har jeg svært ved at se de tre D’er i det sparetiltag vi står overfor i røntgenafdelingen.

Jeg har verdens bedste job med de sødeste kollegaer. Jeg arbejder på Røntgenafdelingen Vest- den er nuværende delt i to matrikler: Herning og Holstebro- indtil vi står i supersygehuset Gødstrup.

Indtil videre har der været mulighed for at få tilset/behandlet akutte patienter af en røntgenlæge alle døgnets timer, alle ugens dage, på begge matrikler.

Riget fattes penge og røntgenafdelingen er ingen undtagelse. I et forsøg på at spare skal der fremadrettet kun være én røntgenlæge på arbejde om natten. Dvs. han/hun skal beskrive akutte skanninger foretaget i både Herning og Holstebro- altså for alle afdelinger på begge matrikler.

Hvorfor er det problematisk? Fordi man fysisk kun kan være ét sted og det er besluttet at det udelukkende er i Holstebro, der kan udføres ultralydsskanninger og drænanlæggelser om natten.

Med dette spareforslag siger man i Herning nej tak til:

- Sparring/ radiologisk assistance ved alvorlige trafikuheld og lign.(traumer)

- Akut undersøgelse af små børn med tarmslyng

- Akut anlæggelse af lungedræn for at tømme væske ud af lungehulen

- Ultralydsundersøgelse af patienter på intensiv afdelingen, som er så syge at de ikke kan flyttes til røntgenafdelingen.

- Og mange andre ting.

Ovennævnte patienter bliver jo ikke raske, fordi jeg ikke ser dem. Måske bliver de set af andre, der ikke har samme erfaring i at bruge vores udstyr.

Eller måske bliver der bare »set an« og man håber på det bedste i løbet af natten.

Det kan også være at de i stedet bliver opereret eller overflyttet til et andet hospital.

Der er risiko for ,at disse patienter får komplikationer, de ellers ikke ville få, at de får unødig kirurgi eller bliver udsat for unødig risiko.

Jeg startede på medicinstudiet i 1999 og var færdig som speciallæge i radiologi i 2017.

Jeg har fået en lang videregående uddannelse, men min faglige vurdering bliver fuldstændig tilsidesat for at spare penge.

Hvis den spareplan, vi har fået fremlagt, bliver en realitet så vil jeg fagligt vurdere, at patientsikkerheden er i fare for alle, men især for børn og kritisk syge voksne.

vi et øjeblik glemmer penge og patientsikkerhed, så kan vi tænke på rekruttering.Det er ikke særligt attraktivt at søge en stilling hvor man ikke kan stå inde for fagligheden og vi fremmer ikke et uddannelsesmiljø, der gør at læger vil rejse hertil fra Aarhus.

spareøvelse er ikke ny. Den er udført i Region Øst med indførelse af en fælles beskriveenhed, der dækker nattevagten i Horsens, Silkeborg og Randers. Her var Røntgenlægernes specialeråd inde over og der blev påpeget, at patientsikkerheden var i fare. Alligevel blev forslaget gennemført.

skal være dristige- men skal vi være dumdristige?