Han var en pionér i Hernings it-barndom: Havde antennerne ude og forstod at implementere alle nye strømninger

20. november 2020, 15.06

EDB Gruppen blev flere gange påskønnet for sit bidrag til it-branchens spændende udvikling på Herning-egnen. Således modtog de tre stiftere Den Midtjyske Erhvervslederpris ved virksomhedens 10-års jubilæum, og i 1994, hvor dette billede stammer fra, blev fra venstre Erik Ove Nielsen, Kurt Løvdal og Jens-Hagen Brandt hædret med Herning Erhvervsråds Initiativpris. Dette mindeord er skrevet om førstnævnte af de to sidstnævnte. Foto: Eigil Thomsen

MINDEORD Kurt Løvdal og Jens-Hagen Brandt, medstiftere af EDB Gruppen, har sendt mindeord om deres tidligere kollega og partner, Erik Ove Nielsen, som døde forleden.

I den brede offentlighed er det måske ikke kendt, at Herning på mange områder har været på forkant med hensyn til it - helt tilbage til dengang, hvor det hed edb.

I 1965, samme år som Midtbank blev stiftet, blev Bankernes EDB Central etableret med et lille kontor i toppen af den gamle Hedebank-bygning. Bankmanden Bent Hansen blev sat i spidsen, og omkring ham og EDB Centralen blev skabt Hernings første it-miljø - først i midtbyen senere i en spaltning af EDB Centralen i to firmaer på Absalonsvej. Herfra skulle siden udgå en lang række betydende virksomheder.

Det var i dette miljø og i denne pionértid, at vi mødte Erik Ove Nielsen og sammen skabte EDB Gruppen.

Vi gik fra seks mand i alt, inkluderet de tre stiftere, til 800 medarbejdere, inden vi stoppede, og Erik Ove for en tid alene stod i spidsen, indtil han i 2000 også slap tøjlerne.

Vi gik fra dengang, edb-maskiner var megastore og fyldte et helt rum, til små bærbare units. Vi har oplevet hele udviklingen fra hulkort til internet sammen.

Han havde antennerne ude

Midt i denne udvikling skulle det ledelsesmæssige og personlige engagement bringes i spil. Selv sagde vi stiftere, at vi kom med hver vores kompetencer, og at de var komplementære.

Vi var forskellige med hensyn til baggrund, socialt og kulturelt. Og det var ikke gået uden Erik Oves organisatoriske talent, engagement, inspiration og personlige drive. Samtidig havde han antennerne ude og forstod at implementere alle nye strømninger, der kunne bidrage til såvel mental som faglig udvikling af alle i organisationen.

Han vidste, at forskellighed kunne blive til styrke. Han evnede at udnytte den enkeltes styrkepositioner, kombineret med uddelegering, til hver gang at stille i stærkeste opstilling. Baseret på en tilgang om enighed. En enighed, som forplantede sig fra stiftergruppen, til nærmeste ledergruppe og derfra til resten af organisationen.

Dermed blev skabt ejerskab lige fra direktør til receptionist. Man kan ikke sige fra top til bund, for Erik Ove arbejdede ud fra en tilgang om en flad organisationsstruktur.

Resultatet var, at der var kort fra tanke til handling.

Spredte EG-kulturen fra Herning

Som udlært isenkræmmer var Erik Ove handelsmanden i trekløveret. Han skulle nok sørge for at tjene penge, så virksomheden kunne udvikle sig hvert eneste år. Men han var også meget bevidst om, at kunderne skulle profitere af samarbejdet, for han troede på langvarige partnerskaber, og de brancherelaterede løsninger blev faktisk udviklet i samarbejde med de pågældende brancher og firmaer.

Når en organisation udvikler sig fra seks personer til 800, så flytter den sig fra iværksætterniveau til noget andet og mere. Og når den rykker ud af Herning til resten af landet og til andre lande, så stiller det nye krav.

Erik Ove har om nogen været manden, som har formået at give medarbejderne frihed og ansvar til at tage vare på den udvikling, og samtidig sørgede han for, at den særlige EG-kultur fulgte med på hele rejsen.

Personligt sørgede han for, at uanset om det var i Oslo eller København, så lyttede man til inspirationen fra Herning.

Gennemsigtighed var et nøgleord. Hvis alle i en organisation ved alt, så kan alle i princippet træde til og hjælpe med at komme i mål. De legendariske fredagsmøder, senere mandagsmøder, blev vigtige omdrejningspunkter for såvel udveksling af viden som fastholdelse af retningen.

Hans tro på Konfutses gamle udsagn om, at det ikke er viden i sig selv, men anvendelsen af viden, som har betydning, udbredte han ikke blot i EDB Gruppen men også til kunderne.

Den driftssikre kaptajn

Ofte benyttes udtrykket, at man asfalterer, men man kører på landevejen. Man kunne også sige, at de teknologisk udfordrende opgaver, vi kastede os over, var at sammenligne med at ombygge en sejlbåd til krydstogtskib under fuld sejlads. Sådan føltes det, og Erik Ove var den driftssikre kaptajn på broen med overblik, kompasset i orden og fast hånd på rattet.

I lokalsamfundet modtog vi tre sammen erhvervslivets pris i Herning, Erhvervsrådets Initiativpris i 1994. Det var en stor ære. Erik Ove var aldrig i tvivl om, at resultaterne blev skabt i et team. Sådan var det fra de første dage med seks mand, og sådan var det siden.

Han delte gerne hæder og ære med andre, men vi var aldrig i tvivl om, at Erik Oves evne til at formidle virksomhedens særkende og værdier over for offentligheden var afgørende for position og image. Han solgte virksomheden, ikke kun som den gamle isenkræmmer, men også som kulturbæreren, der ville andet og mere end den næste pc og det næste program.

Herning har et godt navn i den danske it-branches erhvervshistorie, og EDB Gruppen, senere EG, har været et af de største midtjyske erhvervseventyr i nyere tid.

Det er ikke mindst Erik Ove fortjeneste.

Det har været et stort privilegium at få lov at være en del af den historie. Vi er stor tak skyldig.

Æret være Erik Ove Nielsens minde.