Læserbrev om ambassadørudnævnelse: Hvad er meningen, statsminister?

3. juli 2020, 18.02

Erik Boel. FOTO: PR-FOTO

AMBASSADØRUDNÆVNELSE Det er som taget ud af tv-serien Borgen: Efter en række skandaler i Forsvarsministeriet bliver den hovedansvarlige forfremmet til den vigtigste og mest prestigefyldte post i dansk diplomati.

Ikke desto mindre er det, hvad vi er vidner til i øjeblikket i den virkelige verden, hvor statsministeren fra 1. september har udnævnt departementschef i Forsvarsministeriet, Thomas Ahrenkiel, til ambassadør i Berlin.

Ahrenkiel har som departementschef vist både svigtende dømme- og handlekraft med manglende orientering af ministeren om de mange sager om svindel i Forsvaret. Ahrenkiel har selv været involveret i en sag om inhabilitet.

Forfremmelsen rejser flere spørgsmål:

Hvilket signal sender det til vores tyske venner og allierede, at Ahrenkiel efter at have fejlet herhjemme bliver udsendt som vor repræsentant i det store naboland mod syd? Berlin er ikke en tilfældig, inferiør post i Langtbortistan, men den vigtigste ambassade i EU, der gennem årene har været ledet af vore mest strålende diplomater.

De manglende lederevner, der bragte Ahrenkiel i uføre i Forsvarsministeriet, kan vel også blive en udfordring på Berlin-ambassaden? Berlin er en af Danmark største repræsentationer.

Er avancementet udtryk for en tendens? Som chef i Justitsministeriet spillede Barbara Bertelsen en nøglerolle i den såkaldte teledataskandale. Desuagtet forfremmede Mette Frederiksen Bertelsen til departementschef i Statsministeriet. Under den nuværende regering skader det tilsyneladende ikke karrieren, hvis man som topembedsmand arbejder ud fra en indstilling om, at »går den så går den«.

Avancementet er hovsa-løsning for at få Ahrenkiel ud af vagten i et sammenbrudt Forsvarsministerium. Koste, hvad det vil. Men det signalerer ligegyldighed over for Tyskland og EU. Og skader vitale danske økonomiske og politiske interesser.