Hvornår kommer sparerunden hos de ældre?

26. januar 2021, 11.33

Jacob Jensen Foto: Privatfoto

ÆLDREVELFÆRD Der trækker mørke skyer op over ældreområdets økonomi. Regnskaberne har i flere år kørt med underskud. Embedsmændene har længe presset på for en sparerunde, men politikerne slår sig i tøjret. Det vil nemlig være en skidt optakt til efterårets kommunalvalg, hvis man varmer op med at spare på hjemmehjælpen og plejehjemmene.

Jeg har efterhånden fulgt Venstres gameplan over flere valgperioder. Ved valgene bliver der lovet, at man vil prioritere ældreområdet. »Det skal være trygt at blive gammel i Herning«, lyder det. Når valget så er ovre, starter man ud med store sparerunder. Ordet »besparelser« benyttes aldrig. Man kalder det i stedet »mulighedskatalog« og »effektiviseringsbidrag«. Kært barn har mange navne....

Efter valget i 2013 vedtog man årlige besparelser for 108 millioner kroner på alle områder. Fra 2015 begyndte man hvert eneste år at spare 10 millioner kroner i såkaldte effektiviseringer.

På ældreområdet tegner der sig en årlig ubalance på cirka 10 millioner kroner.

Jeg har kigget i regnskaberne for de seneste fire år, og der er nogle gennemgående tendenser.

Hjælpemiddel-området giver hvert år et underskud på fem millioner kroner. Serviceniveauet er lovbestemt, så der kan ikke spares her.

Området for vederlagsfri fysioterapi giver hvert år et underskud på tre millioner kroner. Det er lægerne, der bevilger fysioterapien. Kommunen kan ikke gøre andet end at betale regningen.

Og så fandt jeg ud af en ting mere. Tilbage i 2018 blev ældreområdet pålagt at spare 5 millioner kroner, men besparelsen er ikke blevet udmøntet og er derfor en væsentlig årsag til underskuddet på de 10 millioner.

Udvalgsformand Anne-Marie Søe Nørgaard (V) vil ikke svare konkret på, hvad der skal ske. Hun siger i stedet, at man afventer, om der kommer flere penge via finansloven.

Der er faktisk seks millioner kroner på vej til Herning, men de er ikke beregnet til at dække kommunens underskud. Kravet fra regeringen er, at man ansætter og videreuddanner ekstra 15 personer.

Over de næste syv år vil der blive yderligere 2000 ældre over 80 år i Herning. Vi kan samtidig se, at Herning har et serviceniveau, der er 90 millioner kroner lavere, end det er hos vores naboer i Viborg og Silkeborg.

Det er som om, at man i Herning gerne opprioriterer midler til dem, der har talent. Desværre har vi set, at det sker på bekostning af penge til de ældre, handicappede og specialklasserne.

I Borgerlisten mener vi, at der skal findes en bedre balance. Vi har lavet et fuldt finansieret budget, hvor vi sparer på administration og kolde hænder for til gengæld at tilføre ældreområdet 27 millioner kroner og handicap og psykiatri 16 millioner kroner.

Jeg ærgrer mig over, at Borgerlisten slet ikke var inviteret til årets budgetforhandlinger.

Det er ikke særligt demokratisk. Jeg tror faktisk, at vi kunne have bidraget med noget godt og fremadrettet. Vi gør forsøget igen efter valget og håber, at det politiske landskab ser anderledes ud. Indtil da mener jeg, at dem der svinger taktstokken, skylder at fortælle borgerne, hvad man vil gøre ved de mange millioner, som faktuelt mangler hos de ældre. Vær nu åbne og ærlige om jeres politik.