Kommunen skal ud af Herning Vand

16. juni 2021, 12.08

Jacob Bach Jensen. Foto: PR-foto

BESTYRELSE Rundt omkring i kommunen er der en række vandværker, der forsyner borgerne med godt og rent vand. I Herning by er situationen den, at forbrugerne er tvunget til at købe deres vand af Herning Vand A/S. Det er jeg ikke begejstret for, fordi der er meget tætte bånd mellem kommunen og Herning Vand. Det vender jeg tilbage til.

Alle værdier i Herning Vand er udelukkende betalt af forbrugerne og tilhører reelt forbrugerne. Men kommunen overtog helt ubemærket magten og lagde Herning Vand ind i Energigruppen Jylland (EGJ). Tilbage i 2002 solgte man i al hast EGJ til Dong, men hurtigt fandt man ud af, at det ikke var lovligt at sælge vanddelen. Denne købte kommunen så tilbage for den nette sum af en krone! Herefter blev vandet omdannet til et aktieselskab, som er 100 procent styret af kommunen.

Kommunen udpeger fire ud af seks bestyrelsesmedlemmer. Formanden udpeges også af kommunen. Det foregår gerne på valgnatten, når der er byrådsvalg. Først fordeler man formandsposterne i de politiske udvalg, og herefter går man i gang med at uddele gode ben til dem, der i første omgang blev forbigået. Formandsposten giver 100.000 kroner om året og er tildelt Venstres Kent Falkenvig.

Spørgsmålet er så, om disse bestyrelsesmedlemmer varetager kommunens eller vandforbrugernes interesser?

Lad mig komme med et eksempel. Da byrådet forhandlede budget for 2020 manglede man nogle nemme penge at dele ud af. Først havde man undladt at prisfremskrive kontoen til varekøb og tjenesteydelser. Man valgte med andre ord at udhule skolernes, børnehavernes og plejehjemmenes budgetter med inflationen. På den måde fik forligspartierne gennemført en skjult besparelse på 10 millioner kroner årligt, som de så kunne dele ud af til venstre og højre. »Nu har vi løftet budgettet«, lød det. Jeg mener nu, at det var bluf! Men der manglede stadig penge, og nu kommer vi til det smarte; byrådet valgte at nedsætte det årlige vandafledningsbidrag til Herning Vand.

Det skete ved, at man nedsatte den såkaldte procentsats fra otte procent til fem procent. Herved sparede kommunen 8,6 millioner kroner på fire år, og beløbet blev straks indarbejdet i kommunens budget. Herefter indledte kommunen så såkaldte forhandlinger med Herning Vand om sagen. Det var bestyrelsesformand Kent Falkenvig, der skulle forhandle for Herning Vand. Men hov? Selvsamme Falkenvig sidder jo også i byrådet og var med i det budget, hvor man besluttede, at man ville vippe 8,6 millioner kroner over på vandforbrugerne? Det er da noget rod. Hvilken kasket har Falkenvig på? Og er denne i stand til at varetage vandforbrugenes interesser?

Hver gang kommunen laver den slags numre, stiger taksterne. Disse sendes hvert år til godkendelse i teknik- og miljøudvalget. Her sidder så igen denne Kent Falkenvig og godkender de takststigninger i Herning Vand, som han selv har besluttet ovre i Herning Vand.

Hvordan går det så med taksterne? Jo, de kender kun en vej, og det er op. Fra 2017 til 2021 er spildevandstaksten steget hele 29 procent. Hvis jeg selv kunne vælge, ville jeg købe mit vand hos Vildbjerg Vandværk. Vandforbrugerne i Herning betaler nemlig 33 procent mere for vandet, end de gør i Vildbjerg.

Der må ikke kunne rejses tvivl om, hvem bestyrelsen i Herning Vand arbejder for. Derfor er vi nødt til at få ryddet op i sagerne. Alle underskudsgivende aftaler skal genforhandles. Jeg vil arbejde for, at Herning Vand omdannes til et amba-selskab, der udelukkende styres af forbrugerne og udelukkende tilgodeser forbrugernes interesser. Der må være rene linjer.

Læs også
Byrådet udnytter forbrugerne i Herning Vand

Indlæser debat...