Hvad sker der med vores plastaffald?

12. maj 2021, 11.47

Ernst B. Knudsen. Foto: PR-foto

SORTERING Torsdag 6. maj fra klokken 17 til 18 kunne man deltage i Herning Kommunes webinar om affaldssortering. Det foregik på internettet, og man kunne stille spørgsmål undervejs. Jeg benyttede mig af tilbuddet, og jeg må sige, at jeg kun har stor ros til Herning Kommunes medarbejdere. Herning Kommune har ansat en miljøformidler, og hun fortalte alt om den nye affaldsordning og svarede på spørgsmål undervejs. Hun svarede med stor engagement og smil på læben på alle de spørgsmål, der blev stillet, og hun kunne svare på det hele.

Hun kunne også få smilet frem, når hun svarede på, hvor tom en plastikflaske skulle være for at kommes i plastaffald. Hun holdt en flaske, der havde været flydende sovs i med bunden i vejret hen over hovedet og nævnte, at hvis det ikke drypper ned i håret, så er den tom.

I webinaret blev der også nævnt problemerne med at få plads nok til metal, plast og kartonerne (MPK). Det blev sagt, at man godt måtte presse affaldet sammen i en pose, inden det blev puttet i, da maskinerne nu først rev poserne op. Affaldsbilerne afleverer MPK-affaldet på genbrugspladsen, hvorefter det blivet kørt i containere til Fasterholt, hvor det bliver presset til store baller. Det køres derefter til Tyskland, hvor det bliver sorteret og genanvendt.

Flere medier, herunder TV2, Ekstra Bladet og Ingeniøren, har imidlertid stillet spørgsmål til, hvad der sker i Tyskland. I 2019 lavede TV2 udsendelsen: »På sporet af dansk plastaffald«. Det viste sig, at journalisten fandt dansk plastaffald i Malaysia. På et sted i Malaysia fandt TV2 danske chipsposer, tandpastatuber og emballage til flødeis og vaskemidler. Miljøminister Lea Wermelin (S) reagerede naturligvis prompte og sagde, at det skulle der sættes en stopper for.

Problemet er, at det kan være svært at kontrollere, hvad der sker i Tyskland. Det blev nævnt i webinaret, at Herning afleverer affaldet til et selskab, der hedder Veolia. Veolia oplyser selv, at det har nogle meget avancerede anlæg, der kan sortere ud i næsten alle fraktioner. Når affaldet så er sorteret ud i fraktioner, bliver det ofte solgt videre til andre, der står for den videre forarbejdning, og det kan godt være i et helt tredje land. I den forbindelse skal nævnes, at i Tyskland betragtes afbrænding til blandt andet opvarmning også som genbrug. Afhængig af aftageren bliver ifølge Ekstra Bladet 20 til 50 procent af plastaffaldet brændt i Tyskland. Nogle anlæg kan også oparbejde noget af plastikken til brændstof.

Problemet er, at der er så mange forskellige plasttyper, og når mange typer er blandet sammen, er det svært at udnytte det til et kvalitetsprodukt.

Fremtidens løsninger er sikkert, at der på EU-plan stilles krav om, at emballage til et produkt kun må laves af ganske bestemte plastmaterialer, så de kan genanvendes igen en til en.

Disse krav er Herning Kommune ikke herre over, og de kan sikkert kun stille krav til aftagerne.

Man kan naturligvis filosofere over, om man ikke lige så godt kunne smide et stykke blandet plast i restaffald, så det bliver brændt i Danmark, i stedet for at det skal transporteres til Tyskland, hvor det måske bliver brændt alligevel. Jeg synes dog, at vi skal bakke fuldt op om Hernings affaldssortering, hvor dygtige medarbejdere gør en entusiastisk indsats for at oplyse os om, hvordan vi skal sortere. Vi skal også huske, at de vaner vi har, smitter af på børnene, og børnene vil den grønne fremtid.

Webinaret kan findes online.

Indlæser debat...