Én coronavaccination koster i dag 30.626 kroner

Udgivet:01. juni 2023, 10.55

Læsetid:1 minut

Peter Langborg. Foto: Privatfoto

Af Jens Peter Langborg. Brændgårdvej 15 Herning

4 måneder siden

ØKONOMI Ved at udlicitere opgaven til apotekerne ville samme vaccination koste 229 kroner. Men ifølge socialisterne, så kan der ikke spares i det offentlige, hvorimod dette dysfunktionelle system blot skal tilføres endnu flere midler fra de danske nettobidragsydere. I marts og april har det i alt kostet Region Sjælland 12,3 millioner kroner at have vaccinationscentrene kørende. Disse er besøgt af 402 borgere i samme periode. Af de vacciner, der er givet i regionen, er 256 covid-19-vacciner. De resterende er influenza- og pneumokok-vacciner. Det vil altså sige, at ét stik i gennemsnit har kostet Region Sjælland 30.626 kroner.

I marts og april 2023 har der været 41 arbejdsdage. Hvis vi meget lavt sat antager, at fem vaccinatører hver kan nå rundt til to borgere/dag, så ville disse 402 fuldt ud være tilgodeset.

Havde man leaset fem Ferrarier og ladet disse fem vaccinatører (M/K) få 100.000 kroner i løn/måned samt kørt rundt til de borgere, som ønskede vaccination, i disse luksusbiler, så ville vaccinationer end ikke have kostet 25 procent af disse 12,3 millioner kroner over de to måneder. Prisen for en vaccination er i Region Midtjylland 9428 kroner. I Region Nordjylland 18.462 kroner, og i Region Syddanmark 9445 kroner. Af forretnings- og konkurrencemæssige årsager kan Apovac - der står for vaccinationen på apotekerne - ikke oplyse det eksakte honorar per vaccination, som Region Hovedstaden betaler dem. De oplyser dog, at prisen ikke overstiger 229 kroner.

Selv om det ifølge Sundhedsministeriet står regionerne frit for, hvordan de vil lave deres setup i forhold til disse vaccinationer, så er det alene Region Hovedstaden, som har valgt at lukke alle vaccinecentre og udlicitere opgaven til apoteker.

Hvorfor var det, at kræftafdelingen på Skejby ikke kunne leve op til sine forpligtelser? Fordi de manglede penge! Nej, der mangler ikke penge, men politikerne prioriterer de bunker af penge, som er i systemet, fuldstændig vanvittigt.