Krydset bliver tre-farvet

Politikerne har bevilget 400.000 kroner til nyt lyskryds

14. maj 2020, 11.13

Krydset blev forberedt på det nu vedtagne signalanlæg, da der blev gravet op for nogle måneder siden. Efter anlæggelsen af Lille Pugdalvej er der kommet noget mere trafik ud på Park Allé. Foto: Henrik Lind Jørgensen

VILDBJERG Der er skabt et nyt og potentielt farligt vejkryds ved en af indfaldsvejene til Vildbjerg, efter at den nye »omfartsvej« Lille Pugdalvej er blevet koblet på det eksisterende vejnet.

Politikerne i teknik- og miljøudvalget tager konsekvensen af de nye farer og bevilger 400.000 kroner til at etablere e...