Om faunapassage og Mes Sø

Udgivet:20. marts 2023, 12.12

Læsetid:1 minut

Ved Brande er Skjern Å dæmmet op ved den såkaldte Mes Sø. Ifølge Statens vandområdeplaner skal der skabes en faunapassage i Skjern Å ved søen. Bolden ligger nu hos Ikast-Brande Kommune, som har sat fire scenarier i spil. Foto: Tom Laursen

3 måneder siden

NATURPLEJE Er nogen ikke gået for let hen over flere aspekter for at få udpeget, hvad embedsmændenes indstillinger har angivet som den billigste løsning?

Der er passage for fisk ved Mes-søens opstemningen. Det blev etableret for godt 20 år siden i samarbejde med Ringkøbing Amt og her afgav Mes cirka 20 procent af den vandmængde, der blev anvendt til grøn elproduktion.

Det bæredygtige grønne er i dag etiketter der søges påhæftet alt muligt, skønt der sjældent er helt og entydige meninger om, hvad det er, da interessegrupper vægter ret forskelligt.

Har man helt styr på, hvilke sjældne vandplanter der kan være i Mes-søen eksempelvis?

Man kan se fiskehejren stå i strygets hvilebassiner, og det vil jeg tage som et ret sikkert tegn på, at fiskene faktisk færdes i dette omløbsvand.

Kanofarerne har også en helt anderledes naturoplevelse, når man skal passere dette søområde, som er modsætning til et sivomkranset lavtliggende åløb.

Den historiske kulturværdi af et godt 100 år gammelt industrianlæg, som stadig er i drift og passes og vedligeholdes af Mes, har vel også en værdi, der skal vejes op mod magtfulde lystfiskerinteresser.

Det er paradoksalt, at man andre steder etablerer og genetablerer søer som eksempelvis Bølling Sø i Ikast-Brande Kommune. Her vil man så fjerne en eksisterende hævdvunden sø. Og til afskrækkelse kan man se det meget kedelige resultat heraf ved arealet, hvor Brande Elværks sø engang havde sin naturskønne udbredelse.

I nogens iver efter at genskabe fordums tider kan meget nuværende og fremtidig ødelægges.

Skal man være konsekvent, kan man ønske sig helt tilbage til istiden - og dengang var der vel heller ingen ulve?

Indlæser debat