Det er faktisk muligt at omprioritere

Udgivet:06. juni 2023, 13.27

Læsetid:3 minutter

Lone Nielsen. Foto: PR-foto

Af Lone Nielsen byrådsmedlem i Herning Kommune for Borgerlisten

4 måneder siden

ÆLDRE Man kan enten kalde på flere penge eller faktisk omprioritere i de midler, Herning Kommune allerede har til rådighed.

Til en start kan vi kigge på de 25 millioner kroner, der er reserveret til støtte til et »Talentcollege« i Herning, som i bund og grund er en efterskole. Dette er ikke en kommunal opgave, og de 25 millioner kroner kunne som engangsbeløb lune på ældreområdet lige nu, indtil vi forhåbentligt finder en mere holdbar løsning i forbindelse med budget 2024?

Så er der mulighed for at kigge på vores anlægsbudget på mellem 200 og 250 millioner kroner årligt. Det er selvfølgelig træls at skulle undvære penge her, men ikke umuligt. Hvis man valgte at bruge eksempelvis 20 procent mindre på anlæg, ville det skabe et råderum på 40-50 millioner kroner årligt.

Derudover gives der hvert år 16 millioner kroner til MCH via nogle resultatkontrakter. Hvis MCH i fremtiden skulle være økonomisk bæredygtige i sig selv, hvilket jeg mener er realistisk, kunne disse 16 millioner kroner bruges på kernevelfærd i fremtiden.

Man kunne også kigge noget mere på administrationen, men det kommer vi til uanset, da regeringen allerede har varslet, at der skal findes et provenu på dette område. For Herning gælder det cirka 30 millioner kroner. Pengene skal gå til et lønløft for de offentligt ansatte, og det kan måske få en indirekte virkning på rekruttering af medarbejdere i fremtiden.

Vi har også en udviklingsfond, hvor der hvert år tillægges 25 millioner kroner fra driften. Det er rigtig fint med en sådan fond, og den har været med til at understøtte rigtig mange gode udviklingstiltag i Herning Kommune. Men lige nu handler det om muligheden for omprioritering, og vi kan vel hurtigt blive enige om, at vores børn, ældre, handicappede og udsatte først og fremmest skal have en værdig pasning/skolegang/pleje/støtte/ med videre.

Hvis man så skal kigge yderligere rundt i kommunens kasse, kunne man nedprioritere støtte til diverse events, vores velpolstrede og fantastisk fine bibliotek kunne måske også undvære bare fem procent af budgettet og stadig være fantastisk. Uden at aflive events helt, kunne man herved finde samlet 7-10 millioner kroner årligt.

Man kunne også vælge at kigge på de kulturelle tilbud og vurdere, om man har råd til det hele. Dog med balance, da netop disse tilbud har stor betydning for mange borgere og også for vores virksomheder. Hvis vi gør Herning Kommune helt grå og trist, vil det være svært at få folk til at flytte hertil, og så står vi endnu mere med håret i postkassen økonomisk. Dog tænker jeg samtidig at eksempelvis gode skoler, trygge pasningstilbud og værdig ældrepleje står højt på ønskesedlen, når vi skal tiltrække familier til at bosætte sig, så det ville måske være godt givet ud at omprioritere lidt fra området?

Til sidt vil jeg nævne muligheden for at hæve skatteprocenten. Hvis den hæves med 0,5 procent til 25,4 procent, vil det betyde en ekstraindtægt på cirka 70 millioner kroner årligt. Dog med risiko for at der sanktioneres de første fire år, men på sigt ville vi have det fulde beløb til rådighed. Til oplysning er skatteprocenten for følgende kommuner; Holstebro 25,5 procent, Ikast-Brande 25,1 procent, Silkeborg 25,5 procent. Skattestigning er ikke min kop te, men muligheden er til stede og bør debatteres.

Sådan kan jeg pege på flere muligheder for omprioritering, men alle omprioriteringer har selvfølgelig konsekvenser. Det er aldrig sjovt, og der er altid nogen, der bliver ramt. Men at sige muligheden for omprioritering ikke er mulig er ikke korrekt.